Соціально-економічні детермінанти інноваційного розвитку суспільства в умовах поглиблення техноглобалізму

Автор(и)

  • І.О. Ахновська Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.Ю. Брацлавець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.7

Ключові слова:

інноваційний розвиток; техноглобалізм; розвиток суспільства; нові технології; розвиток; наука

Анотація

У статті досліджено інноваційний розвиток суспільства в умовах поглиблення техноглобалізму. Запропоновано авторській підхід до визначення рівня інноваційного розвитку суспільства за допомогою методу багатовимірної середньої. Досліджено особливості інноваційного розвитку країни та необхідності інвестування в освіту. Досліджено особливості трактування поняття техноглобалізму. Запропоновано низку рекомендацій задля підвищення інноваційної привабливості України в умовах техноглобалізму. У процесі дослідження виокремлено низку соціально-економічних детермінант інноваційного розвитку суспільства, а саме: кількість працівників, які задіяні у виконанні наукових досліджень, які мають науковий ступінь; витрати на виконання наукових досліджень і розробок; витрати промислових підприємств на інновації; частка кількості інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств; валовий внутрішній продукт; дефіцит бюджету та державний борг. При цьому два останні фактори є дестимуляторами.

Біографії авторів

І.О. Ахновська , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н, доцент

О.Ю. Брацлавець , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Schumpeter J.. History of Economic Analyses. London. Allen and Unwin, 2000, 39 – 40 p.

Олійнич О.І. Переваги і загрози техноглобалізму. Економіка та підприємництво, 2008р., 21, 82-91 с.

Альжанова Ф. Г., Днишев Ф. М. Серия публикаций по проблемам устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики Казахстана в условиях глобализации, 2006р., 32с.

Білорус О. Г. та інші Монографія: Глобалізація і безпека розвитку, 2001р., 733с.

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития, 1993р. 430с.

Чернявська О.І. Дис. Економічні фактори становлення та розвитку техноглобалізму, 2010р., 210с.

Маклюэн М., Квентин, Ф. Война и мир в глобальной деревне, 2012р., 226с.

Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения 2е изд. Политиздат, 1964р., 418с.

Ostry S., Nelson R. Techno-Nationalism andTechno-Globalism: Conflict and Cooperation (Washington, DC: Brookings Institution,. 1995, 132p.

Решетило В.П. Глобальна економіка. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018р., 167 с.

Статистична інформація. Офіційний сайт Державної служби статистики України.

Корчинська О. Ринок освітніх послуг в Україні: економічні аспекти. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2019р., 40-42с.

Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг. Фінанси України, 2017р., 2, 12-26с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті