Управління результативністю діяльності підприємства на міжнародних ринках

Автор(и)

  • Л.М. Сакун Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Ю.Ю. Вєдєніна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • К.П. Мажаренко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Б.О. Вєлькін Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.5

Ключові слова:

міжнародні ринки; управління результативністю; вагонобудування; зовнішньоекономічна діяльність; конкурентоспроможність; експорт

Анотація

Вибір Україною шляху до євроінтеграції ставить нові вимоги щодо діяльності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках. Враховуючи той фактор, що зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах посилення інтеграційних процесів, гарантує передумови активного розвитку виробництв на інноваційній основі, важливим є дослідження проблем результативності підприємств за умов виходу на нові ринки збуту.
Актуальність досліджуваної проблеми полягає в розгляді можливих шляхів забезпечення підвищення результативності діяльності підприємств, що реалізують свою продукцію на міжнародних ринках.
Метою статті є оцінка основних показників результативності зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України, визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку вітчизняної промисловості на міжнародних ринках.
За результатами проведеного дослідження показників результативності діяльності ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виявлено ряд невирішених питань, які не дозволяють досягнути бажаного рівня, та запропоновані шляхи зменшення негативних наслідків виявлених проблем за допомогою кроків підвищення інтенсивності зовнішньоекономічної діяльності, що дозволить провести переорієнтацію в пріоритетах щодо ринків збуту продукції відповідно до кон’юнктури, яка склалася в сучасних умовах господарювання.

Біографії авторів

Л.М. Сакун , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Ю.Ю. Вєдєніна , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

К.П. Мажаренко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри менеджменту

Посилання

Алексєєва Т.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 7 (981). С. 3–9.

Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В., Вихор М. В. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

Фатенок-Ткачук А.О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 15–22.

Трут О.О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації. Академічний огляд. Економіка і підприємництво. Дніпро. 2018. Вип. 2 (49). С.75–79.

Явдак М.Ю. Критерії оцінки результативності діяльності підприємства. Бізнес інформ. 2011. №11. С. 70–74.

Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. №1. 2014. С. 223–227.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

Алексєєва Т.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 7 (981). С. 3–9.

Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В., Вихор М. В. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

Фатенок-Ткачук А.О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 15–22.

Трут О.О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації. Академічний огляд. Економіка і підприємництво. Дніпро. 2018. Вип. 2 (49). С.75–79.

Явдак М.Ю. Критерії оцінки результативності діяльності підприємства. Бізнес інформ. 2011. №11. С. 70–74.

Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. №1. 2014. С. 223–227.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті