Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів

Автор(и)

  • І.В. Власенко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • В.В. Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.3

Ключові слова:

політика поводження з відходами; небезпечні відходи; утилізація твердих побутових відходів; вторинна переробка

Анотація

Об'єктом дослідження є сучасні інноваційні методи утилізації відходів. В ході дослідження використовувалися методи аналізу такі, як порівняння й узагальнення, графічний та абстрактно-логічний методи. А також використано праці вчених стосовно тематики дослідження. Розглянуто проблему неефективності існуючих методів утилізації відходів на прикладі України та доведено необхідність розробки нових інноваційних технологій вирішення проблеми. Одним з найбільш проблемних місць є неконтрольоване накопичення відходів, утворення стихійних сміттєзвалищ та у зв’язку з цим значне забруднення довкілля. Окрім того, втрачається цінна вторинна сировина, яка може бути використана в різних галузях промисловості. Особливу турботу становлять так звані небезпечні відходи, що можуть становити загрозу навколишньому середовищу та спричиняти шкоду здоров’ю людини. В ході дослідження встановлено, що в Україні протягом 2016–2018 рр. кількість небезпечних відходів І–ІІІ класів небезпеки зросла незначно. Проте кількість утилізованих відходів зменшилась на 18,2 %. За цей же період кількість відходів ІV класу небезпеки зросла на 19,1 %. Показано, що питання утилізації відходів необхідно вирішити та гармонізувати політику поводження з відходами з європейськими вимогами.
Проаналізовано інноваційні технології утилізації відходів, розглянуто їх переваги та недоліки, можливості застосування. Показано, що сучасні інноваційні технології утилізації відходів дозволяють одержувати альтернативну безпечну для навколишнього середовища енергію, мають високий коефіцієнт корисної дії. Використання цих методів дозволить не лише утилізувати тверді побутові відходи не забруднюючи довкілля, а й також отримати цінну сировину для повторної переробки, яка втрачалась при використанні застарілих методів. Застосування сучасних інноваційних методів дасть змогу вирішити проблему твердих побутових відходів для всіх категорій населених пунктів. Дослідження буде корисне науковцям, сміттєпереробним підприємствам а також підприємствам, що зацікавлені у впровадженні сучасних інноваційних методів утилізації відходів та їх подальшої переробки.

Біографії авторів

І.В. Власенко , Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

доктор економічних наук, професор, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

В.В. Постова , Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, старший викладач

Посилання

Ying Zhou, Nils Engler, Michael Nelles. Symbiotic relationship between hydrothermal carbonization technology and anaerobic digestion for food waste in China / Bioresource Technology July 2018, Pages 404-412 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418304644/.

Zeeshan Hameed, Muhammad Aslam, Zakir Khan, Abdul-Sattar Nizami. Gasification of municipal solid waste blends with biomass for energy production and resources recovery: Current status, hybrid technologies and innovative prospects / Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 136, February 2021, 110375 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032120306638

Vijayan D.S., Parthiban D. Effect of Solid waste based stabilizing material for strengthening of Expansive soil- A review/ Environmental Technology & Innovation, Volume 20, November 2020, 101108 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420314085

SongyanYin, RavindraRajarao, BinGong, YuWang, CharlieKong, VeenaSahajwalla. Thermo-delamination of metallised composite plastic: An innovative approach to generate Aluminium from packaging plastic waste Journal of Cleaner Production, Volume 211, 20 February 2019, Pages 321-329 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618335650

Yong-ChulJang, GainLee, YureeKwon, Jin-hongLim, Ji-hyunJeong. Recycling and management practices of plastic packaging waste towards a circular economy in South Korea/ Resources, Conservation and Recycling, Volume 158, July 2020, 104798 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344920301191

Проблема сміття: від Європи до України [Електронний ресурс]. URL: https://www.csi.org.ua/news/problema-smittya-vid-yevropy-do-ukrayiny/

Довга Т.М. Основні тенденції та закономірності утворення і переробки твердих побутових відходів в Україні. Ефективна економіка. – 2012.- №10. [Електронний ресурс]. URL: http://www. economy. nayka. com. ua/ ?op=1&z=1491.

Міщенко В.С., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013.- 192с.

Завгородня Н.І., Швоваров О.А. Організаційно-методичні заходи поводження з твердими побутовими відходами. Вопросы химии и химической технологи. – 2013. - №2. – С.97-100.

Аналітично-інформаційний бюллетень КМУ [Електронний ресурс] URL: http://www.info-kmu.com.ua

Tech-today-hub. [Електронний ресурс]. URL: https://www.slideshare.net/ssuser317e25/tech-today-hub-70179889.

Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко. Технология переработки изношенных шин методом магнитного удара. [Електронний ресурс]. URL: https://scp.knu.ua/ru/tekhnologii-materialov/186-tekhnologiya-pererabotki-iznoshennykhshin-metodom-magnitnogo-udara

Що пропонують учені для боротьби зі сміттям. [Електронний ресурс]. URL: https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/shho-proponuyut-ucheni-dlya-borotbi-zi-smittyam69145.html

Переробка відходів в розвинених країнах світу [Електронний ресурс]. URL: http://www.biowatt.com.ua/analitika/pererobka-vidhodiv-v-rozvinenih-krayinah-svitu/

Без сміття: хто у світі навчився жити без відходів [Електронний ресурс]. URL: https://hromadske.ua/posts/pererobka-smittya-u-sviti.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті