Проектування бізнес-процесів як інструмент менеджменту автотранспортного підприємства

Автор(и)

  • М.М. Хоменко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Г.М. Дорожкіна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Б.О. Вєлькін Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.2

Ключові слова:

автотранспортне підприємство; бізнес-процес; проектування; менеджмент; система менеджменту якості; послуга автотранспортного перевезення

Анотація

За умов динамічного розвитку ринку та підвищення конкуренції автотранспортні підприємства повинні використовувати нові інструменти управління, спрямовані на постійне задоволення споживачів і покращення якості послуг. Найбільш оптимальним в сучасних умовах є використання процесного підходу в менеджменті, який означає дослідження та проектування бізнес-процесів різних напрямів підприємства.
Актуальність досліджуваної проблеми полягає в прикладному застосуванні сучасних інструментів менеджменту для забезпечення ефективної організації діяльності автотранспортного підприємства.
Метою статті є дослідження теоретико-прикладних аспектів проектування бізнес-процесів автотранспортного підприємства шляхом упровадження систем моніторингу та сучасних методів менеджменту.
За допомогою методології IDEF0 спроектовано основний бізнес-процес у автотранспортному підприємстві «Послуга автотранспортного перевезення». Сформовано перелік найважливіших характеристик якості послуги перевезення за критеріями: персонал, технології, обладнання, ресурси, контроль та вимірювання, наведено їхню класифікацію відповідно до категорій причинно-наслідкової діаграми. Визначено основні переваги системи моніторингу організації перевезень пасажирів.

Біографії авторів

М.М. Хоменко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

Г.М. Дорожкіна , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Векслер Е.М., Рифа В.М., Василевич Л.Ф. Менеджмент якості: навчальний посібник. Київ: «ВД «Професіонал», 2008. 320 с.

Кучерук Г.Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: монографія. Київ: ДЕТУТ, 2011. 208 с.

Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Удосконалення автотранспортних послуг. Харків : ХНДАУ, 2011. 33 с.

Муромець Н.Є., Чорноус О.С. Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону: монографія. Донецьк: ВІК, 2010. 277 с.

Шевчук Я.В. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи сучасних регіональних досліджень: монографія. Ужгород: Ліга-Прес, 2011. 376 с.

Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств: монографія. Харків: ХНАДУ, 2012. 245 с.

Марунич В.С., Шморгун Л.Г. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник. Київ: Міленіум, 2017. 528 с.

Вєлькін Б.О., Дорожкіна Г.М. Ефективність надання транспортних послуг в контексті теорії менеджменту якості. Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнародного форуму, 02-03 грудня 2019 р. Кременчук, 2019. С. 167–168.

Стогул О.И. Система показателей оценки качества обслуживания на пассажирских автобусных станциях. Економіка транспортного комплексу: збірник наук. праць. Харків: ХНАДУ, 2010. Вип. 15. С. 94 – 103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті