Організація маркетингового дослідження в банку: обґрунтування необхідності проведення та розробка проєкту

Автор(и)

  • О. С. Трегубов Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. А. Мережко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.8

Ключові слова:

банк, маркетингові дослідження, комерційна діяльність, малий та середній бізнес, проєкт

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи організації маркетингових досліджень та виділено їх особливості у банках, напрями та джерела отримання інформації. На прикладі комерційного банку «ПриватБанк» обґрунтовано необхідність проведення маркетингового дослідження. Виділено та підтверджено актуальний напрям діяльності «ПриватБанку» для організації маркетингового дослідження – комерційна діяльність щодо малого та середнього бізнесу. Для проведення маркетингового дослідження створюється проєкт, в якому зазначаються всі категорії дослідження: мета, цілі, завдання, об’єкт, предмет, вибірка, методи збору та обробки інформації, джерела отримання інформації, ресурси, строки проведення та вартість. Детально розглянуто графік робіт та кошторис. За результатами маркетингового дослідження пропонується розрахувати прогнозні значення показників, що безпосередньо пов’язані з політикою «ПриватБанку» щодо малого та середнього бізнесу. Дане дослідження дасть змогу банку переглянути свою діяльність відносно такого бізнесу, посилити позиції в цьому напрямі, що дозволить збільшити загальних дохід.

Біографія автора

О. С. Трегубов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки

Посилання

Амос С.Е., Красняк О.П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/108.pdf (дата звернення 20.10.2020).

Жегус О. В., Парцирна Т.М. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. ФОП Іванченко І.С. Харків, 2016. 237 с.

Храпкіна В.В. Роль маркетингових досліджень у забезпечені ефективної роботи підприємств. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17817/Khrapkina_Rol_marketynhovykh_doslidzhen_u_zabezpechenni_efektyvnoi_roboty_pidpryiemstv.pdf ?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 20.10.2020).

Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник. Київ: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. 480 с.

Catherine A. Roster, Robert D. Rogers., George C. Hozier, Kenneth G. Baker &Gerald Albaum (2007). Management of Marketing Research Projects: Does Delivery Method Matter Anymore in Survey Research?, Journal of Marketing Theory and Practice, 15: 2, 127-144, DOI: 10.2753/MTP1069-6679150203

Мороз І.О. Організація маркетингових досліджень в банках України. Интернаука, 2017. №5 (27). С.129-131.

Сутність, поняття та завдання дисципліни «Маркетингові дослідження». Конспект лекцій. Житомирський державний технологічний університет. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/44036/mod_resource/content/1/ТЕМА%201%20СУТН ІСТЬ%2C%20ПОНЯТТЯ%20ТА%20ЗАВДАННЯ%20ДИСЦИПЛІНИ%20«ДОСЛІДЖЕ ННЯ%20РИНКУ».pdf. (дата звернення 22.10.2020).

Планування та процес маркетингових досліджень в банку. URL: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/mdb/Tema3.pdf (дата звернення 23.10.2020).

Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. URL: https://www.kmu.-gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva-v-ukrayini-na-period-do-2020- roku (дата звернення 23.10.2020).

Системний звіт. Оцінка реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року та подальші напрями політики. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf (дата звернення 23.10.2020).

Офіційний сайт «ПриватБанку». URL: https://privatbank.ua (дата звернення 20.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Номер

Розділ

Статті