Аналіз шляхів подолання підприємницьких ризиків на прикладі ТОВ «Нова пошта»

Автор(и)

  • Л. В. Олійник Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. О. Скідченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.6

Ключові слова:

підприємництво; підприємницька діяльність; ризик; підприємницький ризик; транспортна компанія

Анотація

У статті проаналізовано функціонування та перспективи розвитку діяльності транспортних підприємств на основі ТОВ «Нова Пошта». Розглянуто сутність підприємницького ризику в діяльності фірми як ймовірність неотримання запланованих результатів при здійсненні такої діяльності, розглядаються і аналізуються класифікація підприємницьких ризиків і способи управління ними. Cучacнe життя пocтійнo вимaгaє вдocкoнaлeння рoбoти різних cлужб підприємcтвa і виcoкoгo прoфecійнoгo рівня прaцівників. У зв'язку з цим зaвдaння впрoвaджeння aвтoмaтизoвaних прoцecів в будь-яку гaлузь прoмиcлoвocті, в тoму і чиcлі, і трaнcпoртну, є aктуaльнoю. Діяльність підприємств здійснюється за попередньо складеними планами. Але змінити заплановані події або перешкодити їх реалізації може об’єктивна невизначеність, що обумовлює наявність підприємницьких ризиків. Внаслідок цього значно ускладняються або унеможливлюється досягнення поставленої мети. Будь-яка сфера людської діяльності, особливо підприємницька, обтяжені ризиком. Оскільки ризик є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, підприємцю потрібно не уникати ризику, а вірно оцінювати ступінь та вміти керувати ним, щоб знизити ризики.

Біографія автора

Л. В. Олійник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

Закон України «Про підприємства в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12.

Офіційна сторінка компанії «Нова пошта». URL: https://novaposhta.ua

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2010. 326 с.

Олійник Л.В. Сучасні підходи до ефективного управління ресурсами та активами підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. Том 2. №4. С. 206-209.

AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарти управління ризиками. URL: http://www.ferma.eu

Солоненко Ю. В. Управління сімейним бізнесом в умовах ринкової економіки. Економіка і організація управління. 2016. № 3 (23). С. 417–423

Нескородєв С. М., Грачова О. О. Дослідження сутності управління фінансовими ризиками підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 132–136.

Шишкіна О., Журман С. Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 155-163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Номер

Розділ

Статті