Управління капіталом акціонерних товариств за зростання нематеріальних активів

Автор(и)

  • М. М. Хоменко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Г. М. Дорожкіна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Л. М. Хоменко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.3

Ключові слова:

акціонерне товариство (АТ); вартість підприємства; теперішня вартість; цінні папери; нематеріальні активи

Анотація

У статті розглянуто оцінювання вартості підприємства за зростання капіталізації економіки країни як важливого чинника зміцнення конкурентних переваг на прикладі ринку сталевого та чавунного литва для вагонобудування. Обґрунтовано, що оцінювання вартості підприємства обмежується нерозвиненістю вітчизняного ринку цінних паперів, оскільки не враховується потенціал зростання поточної вартості акцій в залежності від сприйняття цінності марки і пов’язаних з нею нематеріальних активів. Зроблено висновок, що існуючі напрямки ефективного оцінювання вартості виробничого потенціалу підприємства при організації випуску нової продукції за інвестування в сучасні технології та технологічні рішення не здатні в необхідному обсязі забезпечити істотний приплив інвестицій, особливо, в нематеріальні активи. Здійснено аналіз факторів формування потенціалу зростання і поточної вартості підприємства для акціонерів за двома основними елементами: теперішня вартість майбутніх грошових потоків в конкретному періоді прогнозування; довгострокова вартість акцій в залежності від сприйняття цінностей марок і пов’язаних з ними нематеріальних активів тобто науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, укладених контрактів, торгової марки, нових технологій й технологічних рішень тощо. До основних факторів стосовно стратегічних перспектив нарощування інтелектуального капіталу у взаємодії із збільшенням реалізації продукції доцільно відносити зростання ринкової капіталізації. Ключовими факторами зростання ринкової капіталізації виступають технології й технологічні рішення прогресивних видів продукції: стальні зливки, які використовуються для виробництва трубних заготовок, що застосовуються у енергетичних блоках та атомних електростанціях; картер заднього моста великовантажних автомобілів КрАЗ; автозчеп призначений для передавання ударно-тягових зусиль упряжному пристрою для розміщення механізму, разом з яким здійснюється зчеплення та розчеплення вагонів; виливки стальні для трубопровідної арматури; поглинальні апарати призначені для пом’якшення поздовжніх зусиль, що передаються через автозчеп на раму та інші частини вагона.

Біографії авторів

М. М. Хоменко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

Г. М. Дорожкіна , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Л. М. Хоменко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів

Посилання

Мних О. Б. Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості акціонерних товариств: теоретико-прикладні аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2007. № 580. С. 81–97.

Голіков В. І. Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України. Київ: Інститут економічного прогнозування. 2002. 304 с.

Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 420 с.

Келлер Кевин Лейн. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом; пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 704 с.

Поважный А. С. Проблемы управления и организации деятельности акционерных обществ в Украине. Донецк: ДонГАУ, 2000. 172 с.

Петруня Ю. Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. Дніпропетровськ: ДАУБП, 2000. 100 с.

Офіційний сайт ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». URL: http://steel.pl.ua/MyKSZ/admin/main.php (дата звернення: 25.08.2020)

Дорожкіна Г. М. Прогностичне моделювання організації виробництва нових видів продукції. Економіка: проблеми теорії і практики. 2004. №189. Т. 3. С. 799–807.

Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: могонграфія / за заг. ред. І. Розпутенка та Б. Лессера. Київ: К.І.С., 2004. 306 с.

Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці. Економіка України. 2002. №4. С. 57–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

Статті