Демографічна складова стратегії соціально-економічного розвитку

Автор(и)

  • С. В. Козловський Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. В. Непиталюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.1

Анотація

Досліджено демографічну складову стратегії соціального та економічного розвитку за сучасних умов. З’ясовано та обґрунтовано роль демографічної політики в системі основних стратегічних нормативно-правових документів. Здійснено аналіз основних соціально-демографічних характеристик населення за умов трансформаційних перетворень національної економіки із врахуванням макроекономічної циклічності. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямами демографічної стратегії виступає багатомірний комплекс заходів щодо стійкого збільшення середньої очікуваної тривалості життя при народженні, зниження смертності населення, особливо в страті економічно активного населення, а також серед дітей віком до п’яти років. Визначено основні причини скорочення чисельності наявного населення України в 1990–2019 роках, враховуючи характерні особливості його природного та механічного руху. Детерміновано особливості розподілу наявного населення України, зважаючи на його розподіл на міське та сільське. Здійснено компаративний аналіз основних демографічних індикаторів, зокрема середнього річного темпу зміни чисельності населення, середнього рівня народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя при народженні, рівня смертності (окремо для чоловіків та жінок), коефіцієнтів демографічного навантаження (загального, а також особами віком до 15 та понад 65 років зокрема) в Україні та окремих країнах Східної і Центральної Європи із розвиненою та емерджентною транзитивною економіками. Проаналізовано демографічне навантаження в окремих адміністративно-територіальних одиницях України. Досліджено характер впливу вказаних соціальних та демографічних показників на темпи економічного зростання в контексті теорії стійкості. Досліджено динаміку індексу людського розвитку в Україні та особливості його композиції, враховуючи економічні та соціокультурні реалії. Визначено, що генеральною задачею стратегічного регулювання в контексті забезпечення економічного розвитку та оптимізації пропорцій суспільного виробництва наразі є регулювання системи демографічних детермінант.

Біографії авторів

С. В. Козловський , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, професор

А. В. Непиталюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Bloom, D. E., and Freeman R. B. (1988). Economic Development and the Timing and Components of Population Growth. Journal of Policy Modeling, vol. 10 (1), pp. 57–81.

Bloom, D. E., Sachs, J. D., Collier, P., and Udry, C. (1998). Geography, demography, and economic growth in Africa. Brookings papers on economic activity, vol. 2, pp. 207–295.

Kelley, A. C., and Schmidt, R. M. (1995). Aggregate population and economic growth correlations : the role of the components of demographic change. Demography, vol. 32 (4), pp. 543–555.

Lindh, T., and Malmberg, B. (1998). Age structure and inflation – a Wicksellian interpretation of the OECD data. Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 36 (1), pp. 19–37.

Козловський С. В. Концепція управління стійкість сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С. В. Козловський, О. В. Рудковський, А. В. Козловський // Економіка та держава. – 2017.– № 12. – С. 4 – 8.

Козловський С. В. Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем : монографія. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 554 с.

Курило І. О. Народжуваність та материнство в Україні : регіональний аспект / І. О. Курило, С. Ю. Аксьонова, Б. О. Крімер // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 1. – С. 65–79.

Либанова Э. М. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э. М. Либанова // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 1. – С. 9–23.

Пирожков С. І. Демографічний розвиток України : сучасне та майбутнє / С. І. Пирожков // Вісник НАН України. – 2006. – № 1. – С. 59–64.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

The World Bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.worldbank.org.

Пасічний М. Методологічні засади формування фінансової політики країни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 116-130.

Pasichnyi, M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management, vol. 15 (3), pp. 316–322. doi : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01.

Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., Nepytaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. Investment Management and Financial Innovations, 16 (3), 29–39. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія / М. Д. Пасічний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с.

Пасічний М. Д. Податкова політика України в сучасних умовах // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – № 21, Вип. 7 (2). – C. 123–128.

Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of political economy, 98 (5, Part 2), 103–125. doi:10.1086/261726.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті