Перспективи розвитку ринку біогазу в Україні та за кордоном.

Автор(и)

  • L. Sakun Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • L. Riznichenko Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • B. Vіelkin Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.16

Ключові слова:

ринок біогазу, біогазові установки, енергетичний кооператив, інвестиції у відновлювані види енергії, зелений тариф

Анотація

Енергозабезпечення населення і глобальна екологічна криза змушує країни світу впроваджувати і застосовувати нові альтернативні засоби виробітку енергії. Враховуючи майже невичерпні сировинні ресурси, все більше уваги держав привертають методи видобування і переробки біогазу. Сприятливі зміни в закононодавстві ще більше стимулюють інвесторів вкладати кошти у будівництво біогазових установок.

Основним методом вирішення проблеми виступає впровадження ефективних заходів переробки відходів з метою отримання позитивного економічного й екологічного ефекту від виробництва біогазу.

Метою роботи є вдосконалення методів утилізації відходів шляхом видобування з них біогазу з подальшою генерацією енергії та покращення екологічної ситуації на регіональному рівні. У науковій статті розроблено систему оцінки ефективності впровадження біогазових установок на регіональному рівні. Проаналізовано процеси утворення та поводження з різними видами відходів, які можуть використовуватися у якості сировини для біогазу, в Україні. Оцінено переваги і недоліки використання біогазових технологій. Зроблено порівняльний аналіз європейського та вітчизняного ринків біогазу. Розраховано економічну ефективність від будівництва та експлуатації біогазової установки в межах енергетичного кооперативу на території Кременчуцького району Полтавської області.

Біографії авторів

L. Sakun, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

L. Riznichenko, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

викладач кафедри менеджменту

B. Vіelkin, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент

Посилання

Эдер Б., Шульц Х., Биогазовые установки: Практическое пособие. 2006. URL: http://zorgbiogas.ru/upload/pdf/Biogas_plants_Practics.pdf

Матвєєв Ю., Гелетуха Г. Біогазова станція. Український досвід. Зелена енергетика. 2004. № 1. С. 4-6.

Хажмурадов М.А. Установка та технологія по утилізації біогазу. Наука та інновації. 2006. № 4. С. 19.

Шафаренко Ю. Кроки держави назустріч інвестиціям. Біоенергетичний день в рамках виставки-форуму "Незалежна теплоенергетика" 12 квітня 2017 р. / Держенергоефективності. URL: http://uabio.org/img/files/Events/pdf/BioDay/1-SAEE-Shafarenko-steps-of-Ukrainian-government-towards-investments-pdf.

Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 8. С. 7-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_8_3.

Переробка відходів в розвинених країнах світу. URL: http://www.biowatt.com.ua/analitika/pererobka-vidhodiv-v- rozvinenih-krayinah-svitu/.

Сайт державної служби статистики в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Енергетика України. URL: http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2019/09/musornyiy-gaz/

Закон України «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000. № 1391-XIV (ст. 1).

Індикатори. Статистика / Міжнародне енергетичне агентство. URL: http://www.iea.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/en

Findeisen C. Biogas – trends on the German and the international market / German Biogas Association. 2019. URL: https: // www.eclareon.com/sites/default/files/clemens findei-sen-biogas-_trends_on_the german and international market.pdf

Держенергоефективності: інвестиції в альтернативну енергетику: як в Україні заробляють на біогазі. URL: http://itc.ua/news/gosenergoeffektivnosti

BioEnergy Farm 2017. URL: http://www.bioenergyfarm.eu/en/

Про внесення зміни до Закону України "Про електроенергетику" щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії. Відомості Верховної Ради. 2017. № 4. ст.47.

Мартинюк А.М., Сакалюк Д.С., Мар’юк О.В., Холодова Н.В. Енергетичні кооперативи: енергонезалежність для громад. Київ: Громадська організація «Екоклуб». 34 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті