Тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки.

Автор(и)

  • V. Lymar Vasyl’ Stus Donetsk National University
  • Yu. Demianova Vasyl’ Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.14

Ключові слова:

фріланс, цифрова економіка, ринок праці, зайнятість, трудові відносини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки. Визначено ознаки трансформації світового ринку праці. Досліджено особливості розвитку фрілансу в умовах формування цифрової економіки. Проведено аналіз світових тенденцій поширення фрілансу. Доведено, що на даний час фріланс охопив більшість країн світу і розвивається надто швидкими темпами.

За результатами SWOT-аналізу з’ясовано, що позитивними сторонами фрілансу для виконавця є свобода вибору роботи, економія часу та можливість отримати дохід, вищий за регіон проживання особи. Разом з цим така робота може бути нестабільною, з низьким рівнем соціальної захищеності та відсутністю кар’єрного росту. Для замовника позитивним є скорочення витрат, пов’язаних із орендою приміщення, витратами та офісне обладнання та канцелярію, преміями, надбавками, соціальними виплатами тощо. Хоча при цьому можуть виникнути проблеми із контролем якості роботи фрілансера.

Виявлено основні проблеми соціально-трудових відносин фрілансерів серед яких порушення умов оплати праці, соціальна незахищеність та дискримінація. Проаналізовано приклади регулювання діяльності фрілансерів в деяких країнах Європи та США. Доведено що необхідним є удосконалення правового регулювання фрілансу в трудовому законодавстві з метою визначення прав і обов’язків сторін, які вступають у такі відносини.

Біографії авторів

V. Lymar, Vasyl’ Stus Donetsk National University

PhD in Economics, associate professor

Yu. Demianova, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Master’s degree student

Посилання

Петюх В.М. Управління персоналом: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2000. 124 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник. Київ: КНЕУ, 2002. 337 с.

Азьмук Н. А. Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження. Економіка розвитку. 2016. № 3. С. 12-19.

Стендінг Г. Прекаріат: новий небезпечний клас. М.: Пекло. Маргинем прес, 2014. 416 с.

Тертичний О. О. Фріланс як сучасний вид трудових відносин. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 172-177.

Кузьмін О.Є., Солярчук Н.Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансу. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.7. С. 375-380.

Азьмук Н. А. Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження. Економіка розвитку. 2016. № 3. С. 12-19.

Робота в будь-якому місці в будь-який час. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf.

Number of freelance workers in the United States from 2014 to 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/685468/amount-of-people-freelancing-us/#statisticContainer.

Sixth annual “Freelancing in America” study finds that more people than ever see freelancing as a long-term career path. URL: https://www.upwork.com/press/2019/10/03/freelancing-in-america-2019/.

The Online Labour Index. URL: http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index/

30+ Freelance Stats – Why the Gig Economy is Growing in 2020. URL: https://www.websiteplanet.com/blog/freelance-stats/.

Фрілансери в Україні: скільки можна заробити, працюючи вдома. URL: https://znaj.ua/society/201364-frilanseri-v-ukrajini-skilki-mozhna-zarobitipracyuyuchi-vdoma.

Дистанційна робота в Україні: статистика та прогнози від GfK і Бітрікс24. URL: https://hi-tech.ua/distantsionnaya-rabota-v-ukraine-statistika-i-prognozyi-ot-gfk-i-bitrix-24/.

Ринок фрилансу: охочих працювати віддалено побільшало на 120%. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650861/.

Dependent self-employment: Trends, challenges and policy responses in the EU. URL: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_614176.pdf.

Protecting NYC’s Freelance Workers. URL: https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Protecting-FreelanceWorkers.pdf.

A new Bill in Italy positively impacts freelance professionals and remote working. URL: https://lexellent.it/insight/new-bill-italy-positevely-impacts-freelance-professionalsremote-working.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті