Особливості управління конфліктами на КП НВК «Іскра».

Автор(и)

  • Y. Romanets Запорізький національний університет
  • S. Markova Запорізький національний університет
  • O. Holovan Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.12

Ключові слова:

конфлікт, управління конфліктом, колектив, промислове підприємство

Анотація

У статті проаналізовано діяльність та структуру персоналу промислового підприємства. Визначено, що конфлікт має негативний характер, вплив якого зменшує ефективність роботи та продуктивність праці персоналу. Детально вивчені проблеми управління конфліктами в колективі КП НВК «Іскра»; встановлено, що управління конфліктом неможливе без виявлення причини та наслідків його виникнення. Запропоновано рекомендації щодо профілактики конфліктних ситуацій та управління конфліктами в колективі підприємства. У дослідженні використано методику діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса на прикладі роботи відділу кадрів КП НВК «Іскра», згідної якої було визначено, що результативна взаємодія команди не можлива без управління конфліктами виникнення, яких потрібно виключити або звести до мінімуму.

Біографії авторів

Y. Romanets, Запорізький національний університет

аспірант

S. Markova, Запорізький національний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

O. Holovan, Запорізький національний університет

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування і
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 168 с.

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. Київ : МАУП, 2003. 360 с.

КП НВК «Іскра». URL: https://www.iskra.zp.ua/index.php?lang=ua (дата звернення: 02.02.2020).

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / [В.М.Пет.рик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, В.В.Остроухов]; за заг. .ред. Є.Д.Скулиша. 2-ге вид. Київ: ВІПОЛ, 2011. 248 с.

Діагностика схильності до конфліктної поведінки. Методика К.Томаса. URL: https://vseosvita.ua/library/diagnostika-shilnosti-do-konfliktnoi-povedinki-metodika-ktomasa-121591.html (дата звернення: 20.02.2020).

Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2004. 198 с. URL: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1077/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB._%D0%9F%D0%94%D0%A4.PDF(дата звернення: 30.01.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті