Бізнес-освіта як ключовий фактор формування конкурентного ринку праці.

Автор(и)

  • О. Klimenkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.10

Ключові слова:

бізнес-освіта, компетенції, ринок праці, бізнес-компетенції, університетська освіта, партнерство

Анотація

У статті розглянуто взаємозв'язок між попитом та пропозицією на ринку праці та її незбалансованістю. Метою дослідження є вивчення відповідності наявних компетенцій у випускників ВНЗ у зіставленні із компетенціями, затребуваними бізнес–середовищем. Предметом дослідження є наявні та очікувані компетенції. Показано розбіжності між наявними компетенціями випускників ВНЗ та затребуваними навичками на ринку праці. Доведено, що система освіти потребує реформи із урахуванням розвитку технологічних та інноваційних процесів. Запропоновано поняття бізнес-освіта як гнучка, адаптивна освіта, яка формує компетенції (навички, знання, вміння та особистісні якості людини) відповідно до сучасних вимог бізнеса і з урахуванням перспектив розвитку економічних процесів, світових та на рівні держави. Визначено напрямки розвитку сучасної освіти із урахуванням потреб підприємств та економіки в цілому. Представлено шляхи досягнення відповідності компетенцій випускників вимогам економіки на думку роботодавців. Рекомендовано продовження діалогу у форматі трьох-стороннього партнерства держава-підприємство-освіта задля вирішення сталого розвитку усіх галузей економіки. Обґрунтовано взаємозв’язок між відтоком робочої сили та незбалансованою кон'юнктурою ринка праці. Представлено бачення зарубіжних та вітчизняних фахівців щодо формування компетенцій бізнесу та компетенцій сучасної молоді, розбіжності та збіги. У якості перспектив подальших досліджень виокремлені поняття бізнес-освіта та бізнес-компетенції. Сформовані потреби вивчення можливостей впровадження програмних підходів бізнес-освіти щодо формування бізнес-компетенцій у випускників ВНЗ. Зроблено висновок про те, що реальний та фінансовий сектори економіки є одними з найважливіших замовників на фахівців та впливають на формування попиту і пропозиції ринку праці, формують запит на кваліфікацію випускників ВНЗ. Застосування результатів може буди використано при розробці бізнес орієнтованої системи освіти. Під час написання статті використовувались загальнонаукові методи дослідження: узагальнення, індукція, аналіз, синтез, порівняння, протиставлення.

Біографія автора

О. Klimenkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Закон України про освіту.[Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Освіта 4.0: Головні освітні тренди майбутнього. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/ https://osvitoria.media/experience/osvita-4-0-golovni-osvitni-trendy-majbutnogo/

«Оцінка економічного потенціалу університетів Донбасу: проблеми підготовки кадрів і безробіття» [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/

http://nvngu.in.ua/index.php/uk/vidavnitstvo/redaktsijna-kolegiya/1820-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2019

Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/ https://osvita.ua/news/43501

Регулювання ринку праці в Україні та ЄС: спільні риси ц відмінності. Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/ http://scc.org.ua/content/regulyuvannya-rinku-praci-v-ukrayini-ta-ies-spilni-risi-y-vidminnosti-adaptaciya-trudovogo

Реформа ринку праці. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/

http://www.me.gov.ua/Documents

Уиддет С. Холлифорд С. Руководство по компетенциям/ Пер. с англ., - М.: Издательство ГИПО, 2008. – 228 с.

Урідовий портал. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу/ https://www.kmu.gov.ua/news

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://nbuviap.gov.ua

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу:https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті