Роль бренду в конкурентної стратегії компанії.

Автор(и)

  • K. Dudko Белорусский государственный экономический университет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.6

Ключові слова:

створення і розвиток бренду, конкурентні стратегії, компанія, Республіка Білорусь

Анотація

Глобалізація світової економіки і жорстка конкуренція призводять до скорочення життєвого циклу продукції і до необхідності забезпечення комерціалізації нових розробок, включаючи охоронювані об'єкти інтелектуальної власності. У просуванні на ринки товарів і послуг, а також підвищення конкурентоспроможності національних виробників важливе місце належить бренду.

У статті виявлені основні підходи і моделі створення та просування бренду. Проаналізовано використання бренду в конкурентній боротьбі підприємств, виявлено особливості та напрямки його подальшого розвитку в Республіці Білорусь.

Дослідження брендингу в Республіці Білорусь на сучасному етапі є досить актуальним, зважаючи на набуття ним статусу ключового фактору конкурентної стратегії, який дозволить компанії не тільки зміцнити свої позиції, але і вийти на нові ринки. У статті проаналізовано практику використання стратегії (концепції) створення бренду: американської, азіатської та європейської. Дані стратегії розглянуті з урахуванням досвіду як зарубіжних, так і білоруських компаній. Крім того, існує безліч підходів, методів і моделей створення бренду в даний час. Однак жодна з описаних брендингових моделей не є ідеальною. Передбачається, що вивчення даних теоретичних аспектів сприятиме кращому розумінню і здатності до аналізу ситуації, як на світовому, так і на білоруському ринку.

Встановлено, що на сучасному етапі розвитку білоруські компанії присутні на світовому ринку, але впізнаваність їх брендів занадто мала. Основними особливостями білоруського брендингу, є: наявність досвіду радянського часу, «проблеми» в назвах продуктів, компаній, брендів; чутливість споживачів до ціни; відсутність відмінностей брендингу для зовнішніх і внутрішнього ринків. Слабка популярність національних брендів не дозволяє білоруським виробникам витримувати конкурентну боротьбу з імпортерами, які активно використовують стратегії просування.

Біографія автора

K. Dudko, Белорусский государственный экономический университет

канд. экон. н., доцент кафедры международного бизнеса

Посилання

Kumar, N. Brand Breakout. How emerging market brands will go global / N. Kumar, J-B. Steenkamp. – New York : Palgrave Macmillan, 2015. – 256 p.

Smith, B. Brand Therapy: 15 Techniques for Creating Brand Strategy in Pharma and Medtech, 2018.

Гражданский Кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г., № 354-З // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – Дата доступа: 01.02.2020.

Бренд года / ГРАН-ПРИ Профессиональной номинации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://brendgoda.by/winners/. – Дата доступа: 01.02.2020.

Бренд, торговая марка и товарный знак: значение и функции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://powerbranding.ru/brending/ torgovaya-marka/. – Дата доступа: 27.10.2019.

Воронова, Е. Ю. Брендинг как фактор повышения конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/98624/1/ voronova_2014_sbornik12.pdf. – Дата доступа: 27.10.2019.

ТОП-100 Белорусских брендов / MPP Consulting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mppconsulting.com.ua. – Дата доступа: 15.10.2019.

Восточный и западный подходы к созданию брендов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.advertme.ru/brand/vostochnyj-i-zapadnyj-podhody-k-sozdaniju- brendov. – Дата доступа: 15.04.2019.

Отчет о конкурсе Бренд Года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bestbrand.by/news/2441.html. – Дата доступа: 15.04.2019.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті