Характеристика фінансових циклів: світовий досвід та Україна.

Автор(и)

  • O. Laktionova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Benzar Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.2

Ключові слова:

фінансовий цикл, економічний цикл, фінансова інтеграція, ціни на нерухомість, прямі іноземні інвестиції, кредити, індекс волатильності

Анотація

Здійснено аналіз індикаторів фінансових циклів для розвинених країн та країн, що розвиваються. Проведено їх порівняння із Україною. Аналіз динаміки відповідних показників дозволив виявити характерні тенденції прояву фінансової циклічності на сучасному етапі. Досліджено кореляційний зв'язок між агрегованими показниками двох груп країн та України.

Проаналізовано тенденції локальних фінансових циклів до спільного руху та взаємного характеру прояву циклічності, причиною чому слугує фінансова інтеграція та глобалізаційні процеси. Співставлення амплітуди коливань глобального та локального фінансових циклів засвідчило зростаючий рівень взаємозалежності. Встановлено закономірності впливу змінних процесів глобального фінансового циклу на локальний та оцінено рівень чутливості фінансових циклів окремих груп країн до циклічних зрушень один одного.

Біографія автора

O. Laktionova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Посилання

Drehmann, M., C. Borio, and K. Tsatsaronis. “Characterising the Financial Cycle: Don’t Lose Sight of the Medium Term!” BIS Working Paper. 2012. No. 380 (June).

Christiano L., and T. Fitzgerald. “The Band Pass Filter.” International Economic Review. 2003. № 44 (2). P. 435-465.

Rey, H. “Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence”. NBER Working Paper. May 2015. No 21162. P. 285-333.

Gorton, G., and G. Ordonez. “Good Booms, Bad Booms.” NBER Working Paper. 2016. No. 22008.

Giordani, P., Spector, E., Zhang, X. (2017). A New Early Warning Indicator of Financial Fragility in Sweden. Sveriges Riksbank. Economic Commentaries. 19 January 2017. № 1.

Jordà, Ò., M. Schularick, A. Taylor and F. Ward. “Global financial cycles and risk premiums”. NBER Working Papers. 2018. no 24677, June.

Real GDP growth. IMF. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (дата звернення: 23.01.2020).

Total Credit to Private Non-Financial Sector. Bank for International Settlements. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/Q5RPAM799A (дата звернення: 23.01.2020).

Real Residential Property Prices. Bank for International Settlements. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/Q4TR628BIS (дата звернення: 23.01.2020).

Passari, E. and Rey, H., “Financial Flows and the International Monetary System”. Economic Journal. May 2015. Vol. 125. № 584. Р. 675‑698.

Foreign direct investment, net inflows and outflows (% of GDP). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS (дата звернення: 23.01.2020).

CBOE Volatility Index: VIX - Historical Annual Data. Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/2603/vix-volatility-index-historical-chart (дата звернення: 23.01.2020).

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org › operativ › oper_new (дата звернення: 23.01.2020).

Грошово-кредитна статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (дата звернення: 23.01.2020).

Nonfinancial corporate debt, loans and debt securities. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NFC_LS@GDD/CHN (дата звернення: 23.01.2020).

Domestic credit to private sector (% of GDP). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS (дата звернення: 23.01.2020).

Gross capital formation (% of GDP). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS (дата звернення: 23.01.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті