Соціальний потенціал розвитку регіону: гендерно-віковий аспект.

Автор(и)

  • V. Klochkovska Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Klochkovskyi Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. Hutsulyak Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.21

Ключові слова:

соціальний потенціал, розвиток регіону, старіння населення, гендерно-вікова структура населення

Анотація

Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.). Крім цього зазначається, що зміни у гендерно-віковому складі населення спричиняють зміни у природньому та міграційному русі населення, вносять корективи у процеси подальшого відтворення населення і звичайно впливають на розвиток господарсько-економічних процесів у регіоні. У процесі дослідження встановлено, що у гендерно-віковій структурі населення області спостерігаються деякі позитивні зміни, а саме вирівнювання груп чоловіків і жінок. Але з огляду на роль соціального потенціалу у розвитку регіону особливу увагу необхідно приділити покращенню вікової структури населення, шляхом вирішення найважливішого завдання сьогодення - підвищення рівня народжуваності, а також створення належних умов для виховання здорового покоління та зменшення рівня смертності.

Біографії авторів

V. Klochkovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

O. Klochkovskyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

N. Hutsulyak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Валенков В.Є. Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 123-126

Прохорова В.М. Соціальний потенціал регіону: методологічні аспекти /В.М. Прохорова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. - 2013. - Вип.1 (6). Т. 1. - С. 217-223.

Коленда Н.В. Соціальний потенціал: рівні, типи, складові [Електронне видання] / Н.В. Коленда // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://global"national.in.ua/archive/2"2014/197.pdf

Офіційний сайт Головного управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті