Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області.

Автор(и)

  • T. Oriekhova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Martseniuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. Yakymova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.20

Ключові слова:

сприятливе середовище, умови та загрози для ведення бізнесу, метод експертних оцінок, SWOT-аналіз умов ведення бізнесу, інноваційний потенціал місцевого бізнесу

Анотація

У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами. За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед загальних рекомендацій щодо покращення умов ведення бізнесу з боку місцевих органів влади було відзначено необхідність: створення сприятливих стабільних умов для бізнесу, надання преференцій та забезпечення доступності фінансових ресурсів на розвиток бізнесу за рахунок спеціальних програм місцевих органів влади в умовах повної прозорості та відсутності корупції; розробки програми популяризації позитивних результатів взаємодії бізнесу і влади, підвищення рівня довіри до місцевих органів влади за допомогою зміни політики засобів масової інформації; визначення напрямку смарт-спеціалізації регіону, створення і розвиток інноваційної інфраструктури.

Біографії авторів

T. Oriekhova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

O. Martseniuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

N. Yakymova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Створення сприятливого середовища для сталого підприємництва: звіт за результатами опитування, проведеного за підтримки та на основі методології Міжнародної організації праці (МОП) щодо створення сприятливого середовища для сталих підприємств (EESE). URL: http://fru.ua/images/digest/EESE_23_10_ukr_S.pdf.

Эйтингон В.Н., Кравец М.А., Панкратова Н.П. Методы организации экспертизы и обработки экспертных оценок в менеджменте. В.:ВГУ, 2004. 44 с.

Кошевой О.С., Голосова Е.С., Сеидов Ш.Г. Организация экспертного опроса с привлечением специалистов органов государственного и муниципального управления. Известия высших учебных заведений. 2012. №1 (21). С. 98-107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті