Соціо-екологічний вектор розвитку діяльності сучасного успішного підприємства.

Автор(и)

  • V. Semenikhina Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.18

Ключові слова:

підприємство, вектор розвитку діяльності, соціальна відповідальність, екологічна безпека, ефективний бренд роботодавця

Анотація

Обґрунтовано необхідність трансформації стратегії розвитку сучасного підприємства у бік її орієнтації на дві основні складові – безперервний розвиток і створення сприятливих умов діяльності людини та екологічна безпека технологічного циклу функціонування підприємства. Доведено, що лише дотримання вимог соціальної відповідальності дозволить підприємству набути ознак економічної успішності та сформувати ефективний бренд роботодавця. Проаналізовано складові ціннісної орієнтації стратегії розвитку п’яти найбільш ефективних роботодавців світу за версією The world's best employers 2019. Сформульовано основні принципи діяльності провідних роботодавців світу у напрямі соціо-екологічного забезпечення: збалансоване використання всіх факторів виробництва; ощадливе відношення до навколишнього середовища; професійний розвиток персоналу протягом життя та орієнтація на таланти; соціальний діалог і суспільна відповідальність.

Біографія автора

V. Semenikhina, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач

Посилання

Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием: монография. Донецк: ДонГУЭТ им. Туган-Барановского, 2002. 311 с.

Дерій В.А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку. Економічний аналіз. 2015. Т. 19. №2. С. 193-200.

Грицишен Д.О. Теоретико-методологічна конструкція еколого-економічного аналізу господарської діяльності промислових підприємств. Вісник ЖДТУ. 2015. №3 (73). С. 134- 143.

Латишева О.В. Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2016. №3 (45). С. 218-224.

Скляр Л.Б. Діагностика як складова екологічного управління підприємством. Інноваційна економіка. 2014. №4 (53). С. 318-323.

Фещенко О.Л., Камнева Н.В. Теоретичні засади визначення поняття екологоекономічної безпеки підприємства. Університетські наукові записки. 2017. №61. С. 223- 231.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С.337-346.

Швиданенко Г.О., Криворучкіна О.В., Матукова Д.Г. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах: монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 184 с.

Лібанова Е.М. Надмірна соціально неприйнятна нерівність: головний виклик для українського суспільства. Вісник Національної академії наук України. 2017. №5. С. 22- 25.

Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. Економічна теорія. 2013. №4. С. 5-26.

Грішнова О.А., Магдич І.П. Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. Вип. 5. С. 13-18.

Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова В.О. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія. Донецьк, 2013. 295с.

Комарницький І.Ф., Галушка 3.І. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством. Економічні науки. 2010. Вип. 6. С. 63-73.

Захарова О.В. Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки. Україна: аспекти праці. 2015. №4. С. 18-23.

Захарова О.В. Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. праць. Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана». 2015. №2 (10). С. 62- 70.

The world's best employers 2019 list. URL: https://www.forbes.com/lists/worlds-bestemployers/#6e1435be1e0c.

Innovation in 2019. The Most Innovative Companies 2019. URL: https://www.bcg.com/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx.

Alphabet. URL: https://abc.xyz/.

Alphabet Inc. Quarterly report. FORM 10-Q. For the Quarterly Period Ended March 31, 2019. URL: https://abc.xyz/investor/static/pdf/20190429_alphabet_10Q.pdf?cache=7afe0eb.

Microsoft. URL: https://www.microsoft.com/.

Red Hat. URL: https://www.redhat.com/.

Apple. URL: https://www.apple.com/.

SAP. URL: https://www.sap.com/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті