Ключові фактори розвитку інноваційного напрямку «зелена економіка» в умовах глобалізованих трансформаційних процесів.

Автор(и)

  • M. Shkurat Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. Negolyuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.17

Ключові слова:

інноваційний метод, зелена економіка, вичерпність ресурсів, трансформація, новітні технології

Анотація

У роботі актуалізовано питання проблем переходу суспільства до сучасного напрямку «зелена економіка», наведено її можливі перспективи розвитку та необхідність упровадження у сучасний господарський процес. Надано визначення терміну «зелена економіка» та наведено основні характерні риси даного процесу. Розглянуто визначення питання в межах робіт іноземних та вітчизняних авторів та аналіз їх оцінки впливу даного напрямку на загальний економічний розвиток країни. Визначено основні переваги та перспективи напрямку «зелена економіка». Здійснений аналіз розвитку інноваційного методу в умовах функціонування ринкової системи управління та вільної конкуренції. Проаналізовано методи впливу та регулювання даного напрямку у межах законодавчої системи країни. Висунуто пропозиції щодо можливого плану розвитку держави за умов функціонування інноваційного напрямку «зелена економіка» у господарський процес.

Біографії авторів

M. Shkurat, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Yu. Negolyuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка

Посилання

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – С. 1284.

Інвестиції в «зелену економіку» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.greenmind.com.ua/upload/forum2013/daria-revina.pdf.

Мартинюк А. Перспективи розвитку «зеленої» економіки [Електронний ресурс] / А. Мартинюк, Ю. Огаренко ; Фонд ім. Фрідріха Еберта – 2012. – 16 с. – Режим доступу : http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/green_ economy_perspectives.pdf

Організація Об’єднаних Націй (ООН) [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/.

Organization for economic co-operation and development Declaration on Green Growth, adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009. [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL] // [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.oecd.org/env/44077822.pdf.

UNEP. Green Economy Developing Countries Success Stories. (2010) // [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.unep.org//greeneconomy_successstories.

European Commssion. Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, COM(2010) 2020] // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://europa.eu/press_room/pdf.

Энергия единства. «Зеленая» экономика: глобальный тренд развития // KAZENERGY. – 2016. – №2.ЮНЕП. На встречу зеленой экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий доклад для властных структур (2011) // [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.unep.org/greeneconomy.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті