Управління корпоративними організаційними структурами на засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках.

Автор(и)

  • А. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.16

Ключові слова:

міжнародна економічна діяльність, міжнародний маркетинг, корпоративне управління, організаційні структури управління, функціональна, дивізіональна структура, дивізіонально-продуктова структура управління

Анотація

Розглянуто еволюцію поглядів на становлення корпоративного управління, визначено зв'язок між насиченістю внутрішнього ринку та зниженням прибутковості підприємств; наведено характерні риси міжнародного маркетингу, етапи його еволюції. Визначено зв’язок між комплексом міжнародного маркетингу та стратегіями охоплення світових товарних ринків. Розглянуто організаційні побудови структур управління підприємствами та збутових підрозділів.

Мета роботи – визначити особливості управління корпоративними організаційними структурами, які визначають її сутність та впливають на ефективність міжнародної маркетингу підприємств на продуктових ринках.

Управління корпоративними організаційними структурами в теперішній час є результатом тривалих управлінських інновацій, що базуються на таких новітніх управлінських концепціях, як системна та ситуаційна, що поєднують результати, отримані попередніми школами управління. Вони сприяють адаптації підприємств до умов глобалізації та конкурентного оточення, що змінюється з приголомшливою швидкістю. В основі організаційних перебудов знаходяться міркування міжнародного маркетингу, що відкривають більш широкі можливості міжнародного поділу праці, ніж національна економіка.

У процесі розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства організація міжнародного маркетингу проходить через різні стадії. При національній орієнтації діяльності підприємства закордонні операції (як правило, експорт) здійснюються через спеціалізовані лінійні підрозділи (експортний відділ). Концепція багатонаціонального маркетингу реалізується через географічну структуру (керуючі за регіонами). Стратегія глобального маркетингу спирається на організацію за товарними групами; транснаціональний маркетинг передбачає використання дивізіонально-продуктових, проектних, матричних оргструктур.

Управління корпоративними організаційними структурами на засадах міжнародного маркетингу включає характеристики продукції, які визначають як загальну організаційну побудову підприємства, так і стратегію міжнародної економічної діяльності. Переваги макропірамідальної структури управління полягають у системній економії витрат, переваги зонтичної структури полягають у гнучкості, швидкості впровадження управлінських рішень. Від політики міжнародного маркетингу залежить організаційна побудова збутових підрозділів, та характер зв’язків між центром та підрозділами – мінімальне делегування повноважень, стратегічна координація чи автономність «центрів виникнення прибутку».

Біографії авторів

А. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

O. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Таранич А.В., Шаповал А.С. Особливості брендингової політики споживчих товарів // Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. — Вип. 1 (33). С. 92-102.

Міжнародний маркетинг: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Я. Омельченко, В. Г. Кузнєцов, А. В. Таранич, С. В. Громенкова. – Вид. 3-тє, допов. – Вінниця: ДонНУ, 2018. – 285 с.

Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці: монографія /С.І. Гриценко, А.В. Таранич. — Донецьк: ДонНУ, 2010. — 227 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті