Формування системи персоніфікованого навчання в управлінні розвитком клієнтоорієнтованості персоналу.

Автор(и)

  • I. Syvytska ДонНУ імені Василя Стуса
  • A. Synychenko ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.14

Ключові слова:

розвиток персоналу, клієнтоорієнтованість, підвищення кваліфікації, персоніфікований підхід, програма навчання

Анотація

Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи підвищення кваліфікації персоналу в області клієнтоорієнтованості, яка є невід’ємною частиною розвитку самих підприємств та підвищення якості послуг, які вони надають. Основу системи складають освітні процеси, спрямовані на підготовку працівника до професійної діяльності через оволодіння знаннями, навичками та вміннями, необхідними для виконання роботи, яка передбачається конкретною посадою й робочим місцем. Обґрунтовано необхідність та охарактеризовано особливості персоніфікованого підходу до розробки програм навчання персоналу. Реалізація даного підходу дозволяє спиратися на внутрішні ресурси та розробляти перспективні проекти професійно-особистісного зростання фахівців підприємства. Персоніфікований підхід передбачає складання профілю компетенцій для кожної посади та врахування особливостей навчання дорослих, перш за все, підвищені вимоги щодо якості та результатів навчання, а також можливість впливати на процес, темп, методи й засоби. Цикл навчання розглядається як частина загального процесу розвитку людських ресурсів підприємства. Запропоновано алгоритм розробки програми навчання, що починається з аналізу освітніх потреб персоналу, на основі якого відбувається розробка корпоративної програми та визначення її загального бюджету. Обов’язковим етапом після реалізації програми навчання є оцінка ефективності й результативності та посттренінговий супровід. В роботі запропоновано орієнтовну структуру навчального модуля, присвяченого клієнтоорієнтованості, що був апробований в рамках реалізації спеціальної програми підвищення кваліфікації для фітосанітарних інспекторів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, розробленої Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. Отримані результати дослідження можуть бути використані на підприємствах різної форми власності з метою підвищення ефективності процесів організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

Біографії авторів

I. Syvytska, ДонНУ імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

A. Synychenko, ДонНУ імені Василя Стуса

ст.викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Эсаулова И.А. Развитие человеческих ресурсов: эволюция концепций и практики // Экономика труда. – 2018. – Том 5. – № 1. – С. 13-28.

Gilley J.W., Eggland S.A., Gilley A.M. Principles of Human Resource Development. – Second edition. – Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002. – 482 p.

Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте; пер. с англ. – М.:Эксмо, 2006. – 432 с.

Гугул О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / О. Я. Гугул // Інноваціна економіка : всеукр. наук.-виробн. журн. – Тернопіль : ІКСГП НААН, 2013. – № 6 (44). – С. 194–198.

Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі / Ю. А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 42. - С. 323-327.

Управління розвитком персоналу : [навч. посібник] / [Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська] ; за заг. ред. М.С. Татаревської. – О. : Атлант, 2013. – 427 с.

Моргулець О. Б. Клієнтоорієнтована модель сервіс-менеджменту / О. Б. Моргулець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — Вип. 9, Ч. 4. — С. 111-115. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2930/1/20161104_104.pdf .

Продан І. О. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства / І. О. Продан, Ю. І. Різник // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 308-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_1_50 .

Романчукевич М.Й. Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг компаній. Інфраструктура ринку. 2018. № 21. С. 165-173. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33237/1/30.pdf .

Боличева О.В. Проблематика досліджень феномена персоніфікації в освітньому процесі / О.В. Боличева // Вісник післядип. освіти: зб. наук. праць. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 27-32.

Сивицька І.Г. Реалізація механізму взаємодії університету та промислового підприємства . Матеріали підсумкової наукової конференції Донецького національного університету за період 2005-2006 рр .: Економічна кібернетика (м Донецьк , квітень 2007 г .) / Відп . ред. Ю.Г. Лисенко . - Донецьк : ДонНУ , 2007. - С.50-52.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті