Генезис суспільного прогресу та теорія інтеграції: знання в перспективному розвитку підприємств та регіонів.

Автор(и)

  • Yе. Buryak Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.9

Ключові слова:

теорія інтеграції, інтеграція, економічна інтеграція, інтеграційні процеси, інтеграційна діяльність, міжнародна інтеграція, регіон

Анотація

Статтю присвячено актуальним теоріям інтеграції, що відповідають руху суспільного прогресу, формують новітнє бачення змін підприємств, регіонів, країн. Окреслено особливості взаємодії руху суспільного прогресу та розширення досліджень інтеграційних процесів та явищ. Надано авторського бачення проявам економічної інтеграції в змінах господарювання та забезпечення життєдіяльності. Окреслено дію сил інтеграції в сучасному баченні генезису суспільного прогресу. Охарактеризовано низку змін, що відбуваються в інформаційному суспільстві та мають в основі інтеграційні тенденції.

Біографія автора

Yе. Buryak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Balassa B. The theory of Economic Integration. Homewood, 1961. – 304p.

Заяць О.І. Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції в умовах розвитку торгівельно-економічних відносин між країнами. Ефективна економіка. №10, 2013, Електронний ресурс: Режим доступу: URL http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2432] (дата звернення: 05.12.2019)

Козик В. В., Панкова Л. А. "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Електронний ресурс: Режим доступу: osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19192/ (дата звернення: 09.12.2019)

Маліцька Г.Г., Кутаренко Н.Я. Сутність та основи організаційно-правової форми інтегрованих бізнес-структур / Актуальні питання економічних наук м. Запоріжжя, 9-10 червня 2017 р. ст. 46-47

Міжнародні економічні відносини: підручник за ред.. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. електронний ресурс: Режим доступу: https://pidruchniki.com/85274/ekonomika/integratsiyni _protsesi_vpliv_sistemu_mizhnarodnih_ekonomichnih_vidnosin (дата звернення 08.12.2019)

Научно-производственная интеграция (Политикоэкономическое исследование) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Елена Михайловна Коростышевская. – СПб., 1999. – 310 c.

Павлюк Є.О. Інтеграційні процеси в економіці: сутність та переваги / Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1, ст.91

Приходько І. В. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції /економічний аналіз. 2015 рік. Том 19. № 1. Ст. 97

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 479 с.

Сєвідова І. О. Теоретичні аспекти розвитку агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5281 (дата звернення: 09.12.2019)

Тимочко Н. О., Пучко О. А., Рудомьоткіна Л. М. та ін. Економічна історія — К.: КНЕУ, 2000. — 268 с.

Філіпенко А. С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / А. С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. − 2016. − Вип. 23(3). − С. 54-61.

Шеченко А. Теоретико-методологічні основи формування кластерної моделі розвитку в економіці. Ефективна економіка. №12, 2014 Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3662

Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством / Яковлев И.П. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. –126 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті