Особливості послуг вищої освіти в новій економіці.

Автор(и)

  • A. Sydorova ДонНУ імені Василя Стуса
  • N. Kobidze ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.4

Ключові слова:

освітня послуга, нова економіка, особливості освітніх послуг, компетентності, суб’єкти освітньої діяльності, стандарти вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто сутність і значення освітніх послуг на сучасному етапі розвитку економіки, яку називають новою. Розкрито сутність освітньої послуги, її значні відмінності в порівнянні з іншими послугами в контексті нової економіки, яка характеризується переважанням знань, інформаційних технологій, нових бізнеспроцесів, соціальних ініціатив над матеріальними активами. Визначено особливості освітніх послуг з точки зору змісту послуги, стандартів вищої освіти, спрямованості навчання, змісту програм, формування навчальних планів, суб’єктів навчального процесу, здатності до накопичення знань, умінь, навиків, співвідношення місця та часу виробництва й споживання освітніх послуг, ставлення до споживача, тривалості терміну надання послуг.

Біографії авторів

A. Sydorova, ДонНУ імені Василя Стуса

доктор економічних наук, професор

N. Kobidze, ДонНУ імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. - К: ТОВ «ЦС», 2015. – С. 17-25.

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості // Економіка України, 2007. – №3 – С. 53–60

Багдік’ян С.В. Освітні послуги: дослідження поняття, класифікація, базові характеристики // Економіка, Менеджмент, Підприємництво. – 2010. – № 22 (1). – С. 97– 100

Маркетинг образовательных услуг: монография / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. О.В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2016. – 168 с.

Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід. − К.: КНЕУ, 2001. − 208 с.

Дмитрів А.Я. Характеристика особливостей освітньої послуги з погляду маркетингу. Національний університет “Львівська політехніка” , 2010. http://ena.lp.edu.ua

Карпенко А.В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: монографія.– Запоріжжя: ФОП В.М. Мокшанов, 2018.–510 с.

Міщенко Г. Маркетинг і вища освіта // Вісник Книжкової палати – №8 – 2004.

Сидорова А.В. Методы анализа и прогнозирования развития сферы услуг: монография.– Донецк, 2002.– 239 с.

Панич О. Система підготовки стандартів вищої освіти і перспективи її вдосконалення./ Матеріали конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»: Київський Національний торговельно-економічний університет). 11- 12 червня 2019 р.

Ящук Т.А. Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку //Інноваційна економіка № 8,2013, с. 246-249.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті