Інноваційні методи маркетингового менеджменту на прикладі моделі бізнесу INDІTEX.

Автор(и)

  • O. Zakharova Черкаський державний технологічний університет
  • L. Prodanova Черкаський державний технологічний університет
  • O. Klivak Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.2

Ключові слова:

маркетинговий менеджмент, модель бізнесу, торговельне підприємство, торгівля в роздріб одягом та взуттям, електронна комерція, цифровий маркетинг

Анотація

Систематизовано основні наукові підходи щодо розуміння сутності та змісту маркетингового менеджменту, зокрема як філософії управління, концепції, системи, процесу, функції, мистецтва та науки. Досвід успішного застосування методів маркетингового менеджменту представлено моделлю бізнесу корпорації INDІTEX, яка побудована на основі маркетингово-орієнтованого управлінського підходу, що ставить споживачів у фокусі організації та спрямований на здійснення кожним підрозділом організації свого внеску в належне обслуговування клієнтів. Визначено основні елементи та фактори успішної бізнес-моделі підприємства, що ґрунтується на засадах маркетингового менеджменту: чутливість виробництва і логістики до кон’юнктури ринку; швидка позитивна реакція на зміни та висока готовність до них; постійно високий рівень іміджу та якості товарів і послуг; активна орієнтація на клієнта; контроль та пріоритетність власного виробництва та каналів продажів; якісна та ефективна багаторівнева система зворотного зв’язку; постійні інновації; активна участь у вирішення актуальних соціальних та екологічних проблем. Окреслено позитиви та переваги сучасних бізнес-моделей за рахунок запровадження технологій цифрового маркетингу та електронної комерції, а також омніканальності – інтегрування всіх каналів маркетингової та торговельної діяльності.

Біографії авторів

O. Zakharova, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., проф.

L. Prodanova, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., доц.

O. Klivak, Черкаський державний технологічний університет

магістрат

Посилання

Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы. Пер. с англ. изд. Киев: Знання-Прес, 2006. 876 с.

Друкер П. Энциклопедия менеджмента. Под ред Т.А. Гуреш. Пер. с англ. О. Пелявского. Москва: Издательский дом «Вильяме», 2004. 432 с.

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. Пер. с англ. под науч. ред. С. Жильцова. СПб.: Питер, 2012. 480 с.

Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент. Київ: Знання, 2004. 354 с.

Россоха В.В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. Агроінком. 2012. №10-12. С. 108-112.

Белявцев М.І. Маркетинговий менеджмент. За ред. М. Белявцева, В. Воробйова, В. Кузнєцова. Київ: Донецький нац. ун-т, 2006. 407 с.

Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент. Київ: Знання, 2010. 332 с.

Ткач О.В., Баланюк І.Ф., Копчак Ю.С., Баланюк С.І. Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2016. Вип. 1(47). Т. 2. С. 291-296.

Peter D. Bennett, ed., Dictionary of Marketing Tenns, 2d ed. Chicago: American Marketing Association, 1995.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. Пер. с англ. под ред. С. Божук. СПб.: Питер, 2006. 464 с.

Райко Д.В. Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. C. 107-123.

Маркетинг-менеджмент. Под ред. И.В. Липсица, О.К. Ойнер. Москва: Юрайт, 2016. 379 с.

Яроміч С.А., Величко Т.Г. Сутність поняття маркетингового менеджменту в науковому дискурсі. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 740-745.

Эксклюзив: Амансио Ортега: Тайна за семью печалями. URL: http://www.goldmustang.ru/magazine/exclusive/2576.html.

Lee J. The model of fast fashion industry: a case survey of «Inditex». Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 430-436.

Inditex on the Forbes Global 2000. URL : https://www.forbes.com/companies/inditex/#15bbd9051e90.

Ukrainian Retail Assosiation. URL: https://rau.ua/uk/novyni/ujti-krasivo-5-sekretov-povedeniyu-feshn-biznesa-ot-osnovatelya-zara/.

Захарова О.В., Клівак О.О. Конкурентоспроможність підприємства на прикладі інноваційної бізнес-моделі «Indetex». Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців. Покровськ: ДонНТУ, 2018, 134 с. С. 41-44.

Włodzimierz Rudny Business model design and its importance in successful strategy – the case of Zara. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 3(1). С. 129-134.

Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №1. С. 83-102.

Хамула О.О. Завдання та проблеми розвитку сфери електронної торгівлі в Україні як середовища функціонування системи реалізації книжкової продукції. Наукові записки : наук.-техн. зб. Львів: УАД. 2015. №2 (51). С. 63-69.

Падерін І. Д., Романов О. В., Титовец Є. С. Розвиток інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1(43). С. 120-124.

Inditex’s net sales climb 7.5% to €19.8 billion. URL : https://www.inditex.com/en/article?articleId=641861&title=Inditex%E2%80%99s+net +sales+climb+7.5%25+to++%E2%82%AC19.8+billion.

INDITEX. Our model. URL: https://www.inditex.com/en/how-we-do-business/our-model.

INDITEX. Annual report 2018. URL: https://www.inditex.com/en/home.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті