Можливості цифрової економіки та аналітики даних для підприємців України.

Автор(и)

  • N. Burkina Vasyl' Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.12

Ключові слова:

цифрова економіка, цифрова трансформація, малі та середні підприємства, бізнес, цифрові технології, великі дані, аналітика даних, штучний інтелект

Анотація

У статті розглянуті основні поняття цифрової економіки, проаналізовано її роль у розвитку бізнесу, в тому числі суб'єктів малого та середнього підприємництва, визначені тенденції, які свідчать про цифровізації різних сфер суспільної життєдіяльності. Також представлені, і результати дослідження Міжнародної дослідницької та консалтингової компанії IDC, присвяченого динаміці цифровий трансформації суб'єктів малого і середнього підприємництва в 13 країнах світу. Розглянуто два основні підходи до управління компанії на основі даних: data-driven і data-informed. Вивчено роль Big Data в процесі застосування аналітики даних в менеджменті. Дано відповіді на питання - коли і навіщо застосовувати технології Big Data? Розглянуто основні галузі, які найбільше виграють від впровадження Big Data на підприємствах. Зроблено акцент на таких сферах як рітейл, освіту, банкінг, охорону здоров'я і виробництво. Виділено основні методи аналітики даних, найбільш часто працюють в різних сферах. Визначено переваги від впровадження інструментів роботи з Big Data і аналізу даних з використанням сучасних технологій і методів штучного інтелекту для бізнесу.

Біографія автора

N. Burkina, Vasyl' Stus Donetsk National University

PhD, associate professor

Посилання

Коляденко С. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107. URL: www.irbisnbuv.gov.ua.

Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office. – грудень 2016. – 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf .

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ .

Глоссарий Евразийской Экономической Комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Pages/glossary.aspx.

Исследование IDC по заказу SAP «Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса» 6.03.2017. URL: http://news.sap.com/wpcontent/blogs.dir/1/files/SAP_IDC_infographic_SMB_DX_102016.pdf.

Добрынин А. П., Черных К. Ю. «Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие)». International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-razlichnye-puti-k-effektivnomuprimeneniyu-tehnologiy-bim-plm-cad-iot-smart-city-big-data-i-drugie .

Данніков О., Січкаренко К. Концептуальні засади цифровізації економіки України. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf.

Куприяновский В. П., Синягов С. А., Липатов С. И., Намиот Д. Е., Воробьев А. О. Цифровая экономика - «Умный способ работать». International Journal of Open Information Technologies. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovayaekonomika-umnyy-sposob-rabotat.

Краус Н. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/02.pdf

Україна 2030 — країна з розвитутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html

Веретюк C., Пілінський В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). Наукові записки Українського НДІ зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті