Принципи управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти.

Автор(и)

  • I. Banzeliuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.10

Ключові слова:

маркетинговий потенціал, принципи управління, компоненти маркетингового потенціалу, управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти

Анотація

У статті виявлено та обґрунтовано принципи управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти на базі аналізу принципів управління організаціями, принципів управління потенціалом організацій та принципів управління закладом вищої освіти. Обґрунтовано доцільність виділення принципів в будь-якій управлінській діяльності. Виявлено принципи, які є спільними для всіх вищезазначених напрямків управління. В ході дослідження принципи управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти було об’єднано у п’ять груп: універсальні, інформаційні, загальні, людиноорієнтовні та фінансові. Виділені групи принципів дозволяють зосередитися на основних напрямках управління. Підкреслено важливість врахування принципу циклічності при управлінні компонентами маркетингового потенціалу в закладах вищої освіти. Виявлено «компоненти розвитку» та «компоненти агресори» маркетингового потенціалу, зазначено їх вплив на діяльність закладу вищої освіти та етапи життєвого циклу цих компонент. Розкрито сутність управління маркетинговим потенціалом на кожному з етапів.

Біографія автора

I. Banzeliuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка

Посилання

Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія. Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. 322 с.

Шпак О. Особливості управління в сучасній системі вищої освіти. Молодь і ринок. 2010. №12 (71). С. 10-13.

Яpeмeнкo П. C. Якicть ocвiти в Укpaїні. Київ, 2011. 157 c.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Київ : Знание, 2006. 365 с.

Райан Б. Стратегический учет для руководителя / пер. с англ.; под ред. В. А. Микрюкова. Москва : ЮНИТИ, 1998. 616 с.

Хачванкян В. В. Менеджмент предприятия : учеб. пособ. Київ : Знання, 2005. 422 с.

Анри Файоль. Общее и промышленное управление. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783 (дата звернення 16.10.2019).

Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / пер. с англ. А.И. Зак. Москва: Контроллинг, 1991. 104 c.

Косякова И. В. Современные тенденции в области принципов управления предприятием. Вестник Самарского государственного университета. 2013. № 1 (102). С. 37-42.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва : ГУ-ВШЭ, 2000. 608 с.

Ашумов В. Р. Якicть ocвiти у ВНЗ. Київ : Наукова думка, 2010. 122 c

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті