Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом.

Автор(и)

  • I. Sivitskaya ДонНУ імени Василя Стуса
  • A. Sinichenko ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.9

Ключові слова:

мотиваційна стратегія, управління персоналом, мотивація персоналу, оптимізація, мотиваційний потенціал

Анотація

У статті обумовлено значимість мотивації персоналу як головного важеля управління персоналом; проведено аналіз різних підходів сучасних наукових шкіл до стратегічного управління мотивацією персоналу; уточнено поняття мотиваційної стратегії як довгострокової програми дій по реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу підприємства; розроблено структурно-логічну схему стратегічного управління мотивацією персоналу; доведено, що мотиваційна стратегія є провідною детермінантою оптимізації управління персоналом і може розглядатися як в контексті загального стратегічного управління підприємством, так і як самостійна функціональна стратегія підприємства; доведено, що дієвість впровадження мотиваційної стратегії зумовлено дотриманням основоположних принципів; запропоновано науково-практичний підхід до розробки мотиваційної стратегії, сутність якого полягає в виокремленні етапів розробки мотиваційної стратегії як системного компоненту при обґрунтуванні загальної стратегії розвитку підприємства, спрямованого на досягнення поставлених цілей.

Біографії авторів

I. Sivitskaya, ДонНУ імени Василя Стуса

доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

A. Sinichenko, ДонНУ імені Василя Стуса

ст.викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Одегов Ю. Г., Мотивация персонала / Ю.Г.Одегов, Г.Г.Руденко, С.Н.Апенько, А.И.Мерко. – М.: Альфа-Пресс, 2012. - 640 c.

Скачкова Л. С. Управление мотивацией персонала: подходы, модели, инструментарий / Л.С.Скачкова, Е.П. Костенко, С.В. Бутова, Е.В. Михалкина / под ред. Михалкиной Е. В. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Содействие – ХХI век», 2015. – 226 с.

Кравченко Е.С. Ключевые доминанты современных теорий мотивации персонала предприятия / Е.С.Кравченко, А.А.Скорик // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование,наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ,2015. – С.85-89

Маслоу. А. Мотивация и личность. – М.: СПб: Евразия, 2014. - 478 c. Мерманн Элизабет Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации. – М.: Гуманитарный центр - Москва, 2013. - 184 c.

Гуцан О.М. Дослідження сутності мотиваційних теорій: сучасні, теорії атрибуції та поля / О.М.Гуцан // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут». – 2017. – № 24(1246). – С.26-30.

Губарев Р.В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда / Р.В..Губарев // Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия : Экономика. – 2014. – № 1(7). – С.239-246

Литвинюк А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика. Учебник. – М.: Юрайт 2014. - 398 c.

Ващенко, Н. В. Развитие торгового предприятия на основе формирования и реализации инновационного потенциала персонала: теория и методология : монография -. / Н. В. Ващенко. – Донецк : ДонНУЭТ. – Краматорск : Каштан, 2015. – 505 с.

Пицур Я.С. Мотивация труда и ее стимулювание в управлении персоналом / Я. С. Пицур, А. Л. Черченко // Економічний вісник. – 2018. – №1. – С.153-158.

Любицкая В.А. Развитие мотивации труда персонала на основе индивидуализации инструментов стимулирования: монография / В.А. Любицкая, В.А. Бородин. Барнаул: АлтГТУ, 2014. 155 с.

Наумко Ю.С. Основные принципы мотивации труда и их воздействие на деятельность предприятия / Ю.С.Наумко // Глобальные и национальные проблемы экономики. –2016. - № 11. – С.641-644.

Питер Гаудж Исследование мотивации персонала. – М: Баланс Бизнес Букс, 2014.– 272 c.

Расулова У.С. Мотивация сотрудников торгового предприятия / У.С.Расулова, Е. Жебокритский // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2012. - №1(1) – С.226-228

Ричи Ш. Управление мотивацией / Ш. Ричи, П. Мартин / Пер. с англ. Климова Е. - М.: Юнити-Дана, - 2004. - 393 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті