Духовно-релігійні чинники економічної поведінки українського соціуму.

Автор(и)

  • О. Fominа ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
  • L. Prodanova Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.8

Ключові слова:

економічна поведінка, духовно-релігійні чинники, цінності, релігійна самоідентифікація, соціально-економічний розвиток, раціональність, прагматичність мотивації

Анотація

Визначено особливості духовно-релігійних чинників українського суспільства, які можуть впливати на економічну поведінку людей та економічний розвиток країни. Для досягнення поставленої мети в статті застосовано загальнонаукові методи формальної логіки, зокрема аналіз і синтез – для з’ясування особливостей відносин макро- та мікрорівнів крізь призму релігійної складової. В роботі застосовано статистичні методи, зокрема для аналізу абсолютних показників кількості, показників динаміки та структури релігійних організацій в Україні. Для характеристики релігійної економічної поведінки українського соціуму через принципи раціональності, прагматичності мотивації та еквівалентності обміну використовувався метод наукової абстракції. Завдяки методу системного аналізу виявлено зв’язок між релігійною економічною поведінкою соціуму та його економічним розвитком і зроблено висновок про тривалий час формування ціннісних орієнтацій суспільної взаємодії, мотивації до продуктивної праці в суспільстві, зокрема під впливом духовно-релігійних чинників.

Біографії авторів

О. Fominа, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

к.е.н., доцент, докторант

L. Prodanova, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., доцент, професор

Посилання

Мокій А. І. Щурко У. В. Духовні чинники соціально-економічного розвитку в умовах викликів глобалізації. Вісник Донецького національного університету, Серія В: Економіка і право. 2011. Спецвип. Т. 1. URL : http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/8951-duxovni-chinniki-socialnoekonomichnogo-rozvitku-v-umovax-viklikiv-globalizaci%D1%97.html.

Безпека держави: економічна, соціальна, релігійно-духовна / За загальною редакцією д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України О.С.Власюка, д.е.н., проф. А.І.Мокія. Львів: Апріорі, 2013. 836 с.

Реформація: успіх Європи і шанс для України: колективна монографія за редакцією Романа Шеремети та Ольги Романенко / Р. Шеремета. О. Романенко, В. Сміт [та ін.]; Університет менедж. освіти. К.: Самміт-Книга, 2017. 256 с.

Вебер Макс Протестантська етика і дух капіталізму / пер.з нім. Олександр Погорілий. К. : Наш формат, 2018. 216 с.

Туган-Барановский М. И. Психические факторы общественного развития. МирБожий. СПб. 1904. №8. С. 2-28.

Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : монографія / За ред. Іщенка М.П., Пантєлєєвої Н.М., Руденка І.І. Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. 473 с.

Пайда Ю. Ю. Право та релігія як регулятори суспільних відносин: суперечності доктринального характеру. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. №1. С. 36-46.

Цырендоржиева Д. Ш., Багаєва К. А. Религия и экономика: проблема методологических подходов. Вестник Бурятского государственного университета. 2018. № 3, Т.1. С. 79-81.

Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially. Islam is the most common state religion, but many governments give privileges to Christianity. 2017, 3`Oktober/. URL : https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specificreligions-officially-or-unofficially/.

Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали наукового колоквіуму по енцикліці папи римського Івана Павла ІІ «Віра і розум». К.: Світ знань, 2001. С. 197- 198.

The Alliance of Religions and Conservation. URL : http://www.arcworld.org/.

Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Ральф Фюкс ; Пер.с нем. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 330 с.

Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2019 року. URL : https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/.

Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2018 року. URL : https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/.

Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2017 року. URL : https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2017/67269/.

Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2016 року. URL : https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2016/63055/.

WV6_Results Study # Ukraine 2011_v20180912. URL : http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

Релігійна самоідентичність і молитва в Україні. Аналітичний звіт. URL : https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20161807_religion/UKR%20Report%20on%20 Religion%2018.07%20KIIS%20revised.pdf.

Возьний К.З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5(95), С.3-15. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6437/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0 %BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE% D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8 E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 464 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті