Теоретичні аспекти демографічної стійкості.

Автор(и)

  • S. Kozlovskyi Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Nepytaliuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.6

Ключові слова:

демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стратегія, економічна стійкість

Анотація

Зміни чисельності та структури населення через об’єктивний природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Вивчення потребує характер зазначених взаємозалежностей з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добробуту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання. Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методологічних походів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Комплексний та багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано діалектичний, системний та структурний підходи, методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, наукової абстракції. Позитивний емпіричний досвід розвинених та емерджентних економік доводить, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина як природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо), так і механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції теоретично має підвищити результативність національного виробництва. Категорія демографічної стійкості може і повинна бути повноцінно інтегрована до соціальної та економічної стратегії розвитку держави з метою підвищення продуктивного потенціалу, пропорційного зростання людського та фізичного капіталу, якісної зміни громадського добробуту.

Біографії авторів

S. Kozlovskyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. е. н., професор

A. Nepytaliuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Bloom, D. E., & Freeman R. B. (1988). Economic Development and the Timing and Components of Population Growth. Journal of Policy Modeling, vol. 10 (1), pp. 57–81.

Bloom, D. E., Sachs, J. D., Collier, P., & Udry, C. (1998). Geography, demography, and economic growth in Africa. Brookings papers on economic activity, vol. 2, pp. 207–295.

Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (1995). Aggregate population and economic growth correlations : the role of the components of demographic change. Demography, vol. 32 (4), pp. 543–555.

Lindh, T., & Malmberg, B. (1998). Age structure and inflation – a Wicksellian interpretation of the OECD data. Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 36 (1), pp. 19–37.

Robertson, P. E. (2002). Why the tigers roared: capital accumulation and the East Asian miracle. Pacific Economic Review, vol. 7 (2), pp. 259–274.

Hagen, J. von, & Walz, U. (1995). Social security and migration in an ageing Europe. Politics and Institutions in an Integrated Europe, vol. 1, pp. 177–192.

Романюк А. І. Демографічні тенденції в Україні : минуле, сьогодення і майбутнє / А. І. Романюк, О. М. Гладун // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 3. – С. 21–42.

Козловський С. В. Концепція управління стійкість сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С. В. Козловський, О. В. Рудковський, А. В. Козловський // Економіка та держава. – 2017.– № 12. – С. 4 – 8.

Курило І. О. Народжуваність та материнство в Україні : регіональний аспект / І. О. Курило, С. Ю. Аксьонова, Б. О. Крімер // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 1. – С. 65–79.

Либанова Э. М. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э. М. Либанова // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 1. – С. 9–23.

Anand, S., & Sen, A. K. (1996). Sustainable human development: concepts and priorities. In ODS Discussion Paper Series, no. 1.

McMichael, A. J., Butler, C. D., & Folke, C. (2003). New visions for addressing sustainability. Science, vol. 302 (5652), pp. 1919–1920.

Simon, J. L., & R. Gobin. (1980). The Relationship between Population and Economic Growth in LDCs. Research in Population Economics, vol. 2, pp. 215–234.

Dolado, J., Goria, A. & Ichino, A. (1994). Immigration, human capital and growth in the host country. Journal of population economics, vol. 7 (2), pp. 193–215.

32. Lee, R. (2016). Macroeconomics, aging, and growth. Economics of Population Aging. Vol. 1, pp. 59–118.

Coulmas, F. (2007). Population decline and ageing in Japan-the social consequences. Routledge.

Van Der Gaag, N., & De Beer, J. (2015). From Demographic Dividend to Demographic Burden: The Impact of Population Ageing on Economic Growth in Europe. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 106 (1), pp. 94–109.

World Bank Open Data [Electronic Resources] / Access to the resource https://data.worldbank.org/ – Title of the screen.

Razin, A., Sadka, E., & Swagel, P. (2002). The aging population and the size of the welfare state. Journal of Political Economy, vol. 110 (4), pp. 900–918.

Chomik, R., & Whitehouse, E. R. (2010). Trends in pension eligibility ages and life expectancy, 1950-2050. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pasichnyi, M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management, vol. 15 (3), pp. 316–322. doi : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01

Chugunov, I., & Pasichnyi, M. (2018). Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations, 15 (4), 113-122. doi: 10.21511/imfi.15 (4).2018.09

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія / М. Д. Пасічний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 440 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті