Удосконалення нагляду за діяльністю проблемних банків.

Автор(и)

  • V. Volkova ДонНУ імені Василя Стуса
  • S. Ispaniuk ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.5

Ключові слова:

банк, банківський нагляд, рейтингові системи органів банківського нагляду, операційні ризики, виїзний банківський нагляд

Анотація

У статті розглянуто основні показники діяльності банківської системи України та механізм виявлення ризиків в діяльності банківських установ. Виокремлено основні позитивні і негативні методи нагляду в банківському секторі. Визначено проблеми та основні напрями удосконалення банківського нагляду України. Доповнено класифікацію банківського нагляду за етапами існування ще одним важливим видом, а саме – особливим наглядом за проблемними та неплатоспроможними банками. Запропоновано застосування в Україні рейтингових систем банківського нагляду, які дозволять точніше та швидше виявляти можливі проблеми в роботі банківських установ країни. Проаналізовано міжнародну практику управління проблемними активами банків. Розглянуто основні результати інспекційних перевірок за останні роки на основі яких були надані рекомендації НБУ щодо коригування основних показників діяльності та запропоновано свої з метою наближення українських банківських стандартів до світових. Скориговано основні показники діяльності.

Біографії авторів

V. Volkova, ДонНУ імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

S. Ispaniuk, ДонНУ імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Ганзюк С. М. Особливості функціонування проблемних банків в Україні / С. М. Ганзюк, А. В. Лінькова // «Молодий вчений» – № 8 (35). – серпень 2016 р. – С. 11-14.

Криклій О.А. Управління прибутком банку: монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 136 c.

Макаренко Ю.П. Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського регулювання та нагляду. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №12. С. 62-67.

Мамедов С.Г. Підвищення ефективності нагляду в контексті реструктуризації банків. Вісник університету банківської справи. 2017. №1(28). С. 60-64.

Панасенко І.М. Банківський нагляд як інструмент забезпечення стабільності банківської системи України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №23. С.518-523.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. bank. gov. ua.

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. І. Барановського ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 492

Табачук Г. П. Основні цілі, завдання та принципи організації банківського регулювання й нагляду / Г. П. Табачук, О. Б. Бус // Вісн. Ун-ту банк. справи Нац. банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 151 – 157.

Волкова В.В. Тенденції розвитку банківського нагляду в Україні в умовах переходу до міжнародних стандартів / В.В. Волкова // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. -Volume 4. - Issue 3. - 2018. – С.26-35. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eujem.cz/wpcontent/uploads/2018/eujem_2018_4_3/eujem_2018_4_3.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті