Інвестиційне забезпечення процесів технічного оновлення виробництва: зарубіжний досвід та Україна.

Автор(и)

  • L. Sytnyk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.2

Ключові слова:

капітальні інвестиції, відтворення та оновлення основних засобів, амортизація, амортизаційні відрахування

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти економічної доцільності інвестування в обладнання для оновлення виробництва та їх практичне значення. Охарактеризовано макроекономічну ситуацію в Україні, структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування і видами активів, сучасний стан інвестування в основні засоби, роль і призначення амортизації у відтворенні та оновленні основних засобів. Вказано на можливість застосування зарубіжного досвіду фінансування процесів оновлення виробництва через знижки з податку на прибуток підприємства, дозвіл на створення фондів спеціального призначення для фінансування інвестиційних програм, податковий інвестиційний кредит, прискорену амортизацію.

Зроблено висновок, що для максимізації використання амортизаційного ресурсу на потреби оновлення основних засобів необхідно здійснити відповідне нормативноправове регулювання в Україні.

Біографія автора

L. Sytnyk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор

Посилання

Макмиллан Ч. Японская промышленная система. – М.: Прогресс, 1988. – 400с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

World Bank. Foreign direct investment, net inflows (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.wd.gd.zs

Кафка С.М. Зміст і призначення амортизації основних засобів: зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2017. – Т.27. - №1. – С.270-279.

Лазебник Л.Л.Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання // Економіка України. – 2018. - №8. – С.62-72.

Могилова М.М. Оптимізація методів та норм амортизації основних засобів сільського господарства: зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2015. – Т.19. - №3. – С.55-62.

Островецький В.І. Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності // Економічний вісник Донбасу. – 2017. - №2. – С.121-131.

Швець Н.В. Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. - №6. – С.199-202.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті