Оцінювання кадрового потенціалу підприємств на основі компетентнісного підходу.

Автор(и)

  • A.V. Sydorova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V.A. Hontjuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.4

Ключові слова:

компетенції, рівень компетентності, компетентнісний підхід, оцінювання кадрового потенціалу

Анотація

Розроблено методичне забезпечення оцінювання кадрового потенціалу на основі компетентнісного підходу. Здійснено оцінювання кадрового потенціалу підприємств (КП «Вінницька транспортна компанія» та ПрАТ «Інфузія») шляхом визначення рівня компетентності керівників і спеціалістів на основі психо-фізіологічної, професійнокваліфікаційної, соціальної та трудової складових кадрового потенціалу.

Біографія автора

A.V. Sydorova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Білорус Т.В., Омельяненко А.І. Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника // Молодий вчений. – 2016. – № 2. – С. 12–16.

Герасименко О.О., Курко О.В. Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу. Вчені записки: зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; відп. ред. А.Ф. Павленко. – Київ: КНЕУ, 2012. – Вип. 14, Ч. 2. – С. 109–114.

Ільїна О.А. Системно-компетентнісний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства // Економіка і Суспільство. – 2016 р. – Випуск № 7. – С. 72–77.

Laakso-Manninen R., Viitala. R. Competence management and human resourse development. – Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2007. – 121 p.

Sienkiewicz L. Competency-based human resources management. The lifelong learning perspective. – Warsaw, 2014. – 264 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті