Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу.

Автор(и)

  • M. Savchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. Solonenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.3

Ключові слова:

підприємства сімейного бізнесу, стійкість, індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, сім’я-стійкість, ризик

Анотація

У статті розглянуто науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки стійкості та управління ризиками підприємств сімейного бізнесу на прикладі сімейних фермерських господарств вінницької області. Виділені індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, запропоновано використовувати метод балів, що розраховується за матричним методом поетапно. Така оцінка допоможе оцінити запропоноване поняття сім’я-стійкість підприємства, що включає в себе: сімейну гармонію, сімейне багатство, зростання людського капіталу сім’ї, розвиток наступних поколінь, репутацію сім’ї в суспільстві.

Особливо слід відзначити той факт, що будь-яке підприємство сімейного бізнесу, використовуючи запропоновану методику оцінювання стійкості, має можливість самостійно провести відповідні розрахунки і визначити місце підприємства на ринку товарів і послуг, зробити аналіз і висновки, спрямовані на поліпшення їх діяльності.

Використання інструментів зниження або нейтралізації ризиків є високий ступінь альтернативності прийнятих рішень щодо управління ризиками діяльності підприємств сімейного бізнесу, шляхом формування заходів зі зниження рівня ризику від їх діяльності, що формуються виходячи із умов функціонування підприємства і його можливостей, дозволяють найбільшою мірою врахувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на рівень розвитку в процесі нейтралізації їх негативних наслідків ризиків.

Біографії авторів

M. Savchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Yu. Solonenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

Sharma P., Blunden R., Labaki R., Michael-Tsabari N., Rivera J. Algarin Analyzing Family Business Cases: Tools and Techniques. - URL: https://www.researchgate.net/publication/269990309_Analyzing_family_business_cases_Too ls_and_techniques

Хрестинин В. В. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия/В.В. Хрестинин// Вестник Московского университета. -2006.- № 6.

Schneider, R., Hedges, LIdentifying and Managing Project Risk: Essential tools for failure- proofing your project. PMP. - 2009. -368 р.

Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В. В. Вітлінський , П. І. Верченко//– Київ : КНЕУ, 2000 – С. 292

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті