Сучасні підходи до розвитку відновлювальної енергетики як складової інноваційної економіки України.

Автор(и)

  • V. Diatlova Донецький державний університет управління
  • I. Petryk Донецький державний університет управління

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.2

Ключові слова:

енергетика, відновлювані джерела енергії, тенденції розвитку, державно-приватне партнерство, зелені облігації

Анотація

Розглянуто необхідність розвитку альтернативної енергетики для енергозабезпечення України. Встановлено структуру первинної енергії та відновлюваних джерел енергії. Розрахунками доведено незначну їх частку, в якій переважає енергія біопалива та відходів. На засадах кореляційно-регресійного аналізу визначено протилежні тенденції зміни обсягів первинної енергії та відновлюваних джерел енергії. Обґрунтовано підходи до застосування та переваги державно-приватного партнерства та зелених облігацій для розвитку відновлювальної енергетики як складової інноваційно-енергоефективної економіки України.

Біографії авторів

V. Diatlova, Донецький державний університет управління

доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

I. Petryk, Донецький державний університет управління

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

Посилання

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-р.

Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Закон України про державно-приватне партнерство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

«Зелена книга» Європейської комісії щодо Державно-приватного партнерства та Закон Співдружності про державні контракти і концесії, COM (2004) 327 final, 30.4.2004.

Public and private partnership in the Eurasian Economic Union. Retrieved from http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/ppp.

Михеев В. А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов / В. А. Михеев. – М. : Финпресс, 2016. – 320 с.

Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціальноекономічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – №17. – С. 10-19.

Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf .

Башинська Ю. І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю. І. Башинська, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2016. – №3. – С. 63-68.

Проект Закону про концесії №8125 від 15.03.2018 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63630.

ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/dpp-venergetici-chogo-chekaemo-v-zakonodavchiy-sferi.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті