Ефективність управління об’єктами державного сектору України.

Автор(и)

  • O. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Yaroshenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.11

Ключові слова:

державний сектор, економіка України, соціальна ефективність, приватизація, корпоратизація, інновації

Анотація

В роботі розглянуто питання щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами України, проведено аналіз показників розвитку державних підприємств за період з 2016 до 2018 рр., визначено базові принципи управління об’єктами державного сектору України.

Метою статті є дослідження особливостей управління державними об’єктами при вирішенні низки економічних та соціальних проблем в Україні.

Доведено, що державний сектор України майже вдвічі перевищує аналогічні об’єкти провідних країн світу, його підприємства є сировинними та стратегічними монополіями, що виконують соціальну роль, а не економічну, не є «локомотивами економічного зростання», тому що 60% підприємств є збитковими.

Управління державними об’єктами здійснюється різними органами влади (міністерствами та відомствами), які не зацікавлені в організації прозорого обліку об’єктів нерухомості, та підвищення ефективності їх використання.

Визначено, що діяльність об’єктів державного сектору не пов’язана єдиними правилами щодо їх економічної ефективності, оскільки недосконала законодавча база та невисокий рівень спеціалізації системи не забезпечують необхідне управління розвитком державного сектора з боку держави; кількість суб’єктів і об’єктів управління не відповідає необхідним потребам, створюючи надмірне навантаження на державу та відволікаючи значні ресурси країни на виконання функцій управління.

Рекомендовано створення дієвого механізму управління державним сектором економіки, який повинен базуватися на пріоритетах управління державною власністю й на ефективному застосуванні фінансових інструментів впливу. Усе це сприятиме розвитку ефективності функціонування державного сектора та економіки України в цілому.

Біографії авторів

O. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

O. Yaroshenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент СО «Бакалавр» ОП «Менеджмент»

Посилання

Рудченко О. Управління державним сектором: проблеми та перспективи / О. Рудченко, М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua-/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdаf.

Державне регулювання економіки / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога ; [за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Українські технології, 1999. – 640 с.

Господарський кодекс України / Bерховна Pада України. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2003. – 344 с.

Національна економіка : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; [за ред. А. Ф. Мельник]. – К. : Знання, 2011. – 452 с.

Звіт про роботу Фонду Державного майна України в 2016 році // ZVIT – vzyad – f1 – 44951, pdf.

Огляд Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 2017. Урядовий портал. - Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/___100_-_2017

Реформа управління державними підприємствами Урядовий портал. - Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/___100_-_2017

Оцінка корпоративного управління державним авіаційним сектором України приклад ДП “Антонов”. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2 .

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті