Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн.

Автор(и)

  • N. Dutova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • E. Lesik Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.5

Ключові слова:

податок на доходи фізичних осіб, елементи оподаткування, ставки оподаткування, Податковий кодекс України, європейські країни, бюджет

Анотація

У статті розглянуто особливості сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та перспективи його розвитку. Виокремлено спільні та відмінні ознаки сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та в європейських країнах. Визначено ряд проблем щодо стягнення податку на доходи фізичних осіб та сформульовано рекомендації з удосконалення механізму оподаткування доходів громадян в Україні.

Біографії авторів

N. Dutova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

E. Lesik, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»

Посилання

Податковий кодекс України: Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. Дата оновлення: 01.03.2019. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 04.03.2019).

Звіт державної фіскальної служби України за 2018 рік. URL: http:// sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (дата звернення: 19.03.2019).

Мельник І. Б. Зарубіжний досвід щодо оподаткування доходів фізичних осіб. URL: http:// sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (дата звернення: 05.03.2019).

Tax rates in France for 2019. France Accountants – 2018. URL: https://www.franceaccountants.com/tax#ourcharges_3 (дата звернення: 11.03.2019).

Germany Rate of tax on personal income. URL: https://tradingeconomics.com/germany/personal-income-tax-rate (дата звернення:11.03.2019).

Толочко В. М., Музика Т. Ф. Огляд механізму стягування податків в Україні та деяких країнах світу. URL: http://modern-pharmacy.com.ua/oglyad-mehanizmustyaguvannya-podatkiv-vukrayini-ta-deyakih-krayinah-svitu (дата звернення: 05.03.2019).

Легкоступ І. І., Кацуба К. В. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2014. №14. С. 259 – 263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_10 (дата звернення: 07.03.2019).

Шевчук І. В. Іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його адаптації в Україні. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/257 (дата звернення: 07.03.2019).

Швець Ю. О., Бахметова Я. Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 771–775. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/155.pdf (дата звернення: 12.03.2019).

Непочатенко О. О. Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи. Економіка. Управління. Інновації. 2016. Вип. 1 (16). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_16 (дата звернення: 12.03.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті