Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти.

Автор(и)

  • O. Doronina Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • M. Riazanov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.2

Ключові слова:

кадрова політика, заклад вищої освіти, людські ресурси, управління персоналом, стратегічний розвиток

Анотація

У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти. Запропоновано авторській підхід до визначення кадрової політики ЗВО, окреслено її мету, об’єкт та принципи. Досліджено особливості формування кадрової політики у закладах вищої освіти. Визначено ключові напрями кадрової політики ЗВО (постійний розвиток персоналу, гідне матеріальне стимулювання та забезпечення психологічного комфорту) та запропоновано низку рекомендацій щодо реалізації кожного з них. Окреслено можливі позитивні ефекти від формування та реалізації раціональної кадрової політики як для ЗВО, так і для кожного працівника.

Біографії авторів

O. Doronina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, професор

M. Riazanov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

завідувач міжкафедральної лабораторії інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань

Посилання

Bateman H. McAdam K. Dictionary of Human Resource and Personnel Management. London: A&C Black Publishers, 2006. 199 p.

Беляцкий Н. П. Управление человеческими ресурсами (HRM): учеб.-метод. пособие. Мн.: ФУАинформ, 2006. 320 с.

Борщ В. І., Белякова В.В. Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. №3 (37). С. 175-187.

Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании. М.: КНОРУС, 2008. 480 с.

Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: учеб. пособ. Ч.1. Київ: МАУП, 2002. 280 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: Кондор, 2005. 308 с.

Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности: учеб. пособ. для вузов. М.: Экзамен, 2002. 256 с.

Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2014. 444 с.

Стрехова С. В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації. Економічний часопис ХХІ. 2012. № 3–4. С. 66-70.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті