Методичні підходи оцінки структурної трансформації країн світу і України в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • I. O. Usyk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.19

Ключові слова:

структурна трансформація, оцінка, підходи, індекс Бертельсмана, індекс Гатєва, індекс Салаї, індекс Рябцева

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність оцінки структурної трансформації країн світу і України в умовах глобалізації. Запропоновано для оцінки структурної трансформації країни використовувати три підходи: підхід оцінки трансформації за рівнем індексу Бертельсмана; підхід структурних відмінностей в чисельності зайнятих за видами економічної діяльності за індексом Рябцева та підхід оцінки структурної трансформації економіки за видами економічної діяльності. За результатами оцінки трансформації за рівнем індексу Бертельсмана встановили, що за його рівнем країни перехідної економіки розподілилися на європейські та пострадянські країни. Динаміка індексу Бертельсмана для країн з перехідною економікою за 2006-2016 рр. дозволила дійти до висновку щодо їхньої внутрішньої неузгодженості, що підкреслює наявність структурної трансформації. Результати оцінки структурних відмінностей в чисельності зайнятих за видами економічної діяльності дозволили виявити значні структурні відмінності через різні фази «посткондратьєвської» довгої хвилі: економіка 1990-х рр. була у висхідній фазі, а економіка 2017 р. ввійшла в спадну фазу. Результати оцінки структурної трансформаціїї економіки за видами економічної діяльності дозволили виявити значні структурні відмінності за досліджений період. Подальші дослідження будуть спрямовані на обґрунтування моделювання структурної трансформації економіки країни з метою прогнозування її галузевої структури з врахуванням глобалізаційних викликів.

Біографія автора

I. O. Usyk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України [О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій, Б. М. Андрушків]. Донецьк, 2011. 846 c.

Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. Структурні зміни та економічний розвиток України. К.: Експрес, 2011. 696 с.

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурнотехнологічної модернізації. К., 2013. 536 с.

Федулова Л. І. Технологічна модернізація промисловості України. К., 2008. 472 с.

Сарычева Т.В. Статистическое исследование диспропорций в занятости на муниципальном уровне Республики Марий Эл. URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=6865/

Індекс Бертельсмана. URL: http://www.bertelsmann-transformation-index.de

Бреднева Л.Б. Исследование структуры и структурных различий в экономике Хабаровского края // Вестник ХГАЭП. – 2011. – № 1 (52). – С. 4-10.

Офіційний сайт Unctadstas. URL: https://unctadstat.unctad.org

Садовничий В.А., Акаев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю. Моделирование и прогнозирование мировой динамики. М.: ИСПИ РАН, 2012.

Статистика: учебник / под ред. А.Е. Суринова. М.: РАГС, 2005. 656 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті