Категоріально-понятійний концепт дослідження економіки міст.

Автор(и)

  • О. Tomchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.18

Ключові слова:

місто, економіка міста, інтегрований розвиток, соціальноекономічна система, механізм господарювання

Анотація

У статті доведено актуальність та обґрунтовано необхідність впровадження принципів і підходів нових концепцій розвитку міст з метою підвищення якості життя, удосконалення управління та вирішення численних завдань розвитку соціальноекономічної системи міста.

Узагальнено та розвинуто існуючі наукові підходи до розуміння сутності економіки міст, їх роль в національній економіці, що визначає політику мегаполісів, а також основні тенденції, що характеризують напрямки розвитку економіки сучасного міста.

Представлено необхідність вирішення даного завдання на засадах системності, що пов’язано із наявним та тісним взаємозв’язком систем різних рівнів та необхідністю зростання рівня та якості життя населення. Виокремлено етапи становлення міста та визначено основні сутнісні характеристики розвитку міст, показано багатоаспектність та складність забезпечення управління інтегрованим розвитком міста.

У статті доведено, що потрібно сприяти мобільності ресурсів між містами та регіонами, уникаючи їх концентрації у великому домінантному місті. Також наголошено на тому, що економіка міста як складна соціально-економічна система формує сферу функціонування продуктивних сил, економічних відносин та механізму господарювання, взаємодія між якими характеризує сукупність організаційних форм і видів господарської діяльності.

Біографія автора

О. Tomchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Економічна енциклопедія : у 3-х тт. / [за ред. С. В. Мочерного]. К.: Вид. центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.

Осипов М. Ю. Основы теории хозяйственного механизма. М.: Изд-во МГУ, 1994. 368 с.

Корогодин И. Т. Экономические отношения, механизм хозяйствования и экономическая политика: методология анализа их взаимодействия. Экономическое возрождение России. 2006. № 3. С. 50-55.

Кульман А. Экономические механизмы; [пер. с фр.]. М.: АО Издательская группа «Прогесс», «Универс», 1993. 192 с.

Воронин А. Г. Муниципальное управление и хозяйствование: проблемы теории и практики. М.: Финансы и статистика, 2004. 176 с.

О'Салливан А. Экономика города; [пер. с англ.]. М.: ИНФРА-М, 2002. 572 с.

Mc Donald J. F. Fundamentals of urban economics. Upper Saddle River (N.J.). New York, 1997. 545 p.

Smith, A. An enquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Ware, Hertfordshire, United Kingdom, 2012. 974 p.

Adams C., The economy of cities. New York Times, Jun 1, 1969. URL: http://www.nytimes.com/packages/html/books/jacobs-economy.pdf (Last access: 03.12.2018 )

Jane Jacobs. The economy of cities. Vintage books edition. 1970, 288 pages.

Mumford, Lewis. The culture of the cities. A harvest/HBJ Book, 1970. 674 p.

Urbanization and Growth / eds.: Spence M., Annez P. C., Buckey R. M. Washington, 2009.

Duranton G., Turner M. The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities. URL: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.101.6.2616.

Крамаренко Р. М. Столичні мегаполіси в глобальній економічній системі: розвиток і фактори конкурентоспроможності:. автореферат, дис. доктор екон. наук. Київ, 2016. 35 с.

Andrea Caragliu, Chiara Del Bo, and Peter Nijkamp, Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, Vol. 18, No. 2, April 2011, Р. 65–82.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.

Мельникова М. Механізм господарювання міста та забезпечення його ефективного функціонування. Схід. 2011. № 1 (108). С. 100-104.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті