Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення.

Автор(и)

  • O. Razborska Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • K. Kurdibakha Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yа. Serzhenik Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.11

Ключові слова:

аудит, публічний аудит, соціальний аудит, державне управління, модернізація, світовий досвід

Анотація

Розкривається економічна сутність та цілі публічного аудиту. Розглядається поняття й історія соціального аудиту. Обґрунтовано необхідність формування інституту публічного аудиту в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід соціального аудиту в частині управління державою. Уточнюється значення терміну «аудит публічного сектору» в умовах функціонування публічно-аудиторської моделі державного контролю в країнах Європейського Союзу. Узагальнюються тенденції організації аудиту публічної та соціальної сфери, які в контексті європейської інтеграції допоможуть сформувати концептуальні засади становлення в Україні інститутів публічного та соціального аудиту.

Біографії авторів

O. Razborska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

K. Kurdibakha, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка

Yа. Serzhenik, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка

Посилання

Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні [Текст] / І. В. Басанцов // Економічний часопис-XXI. – 2014. – № 1/2 (1). – С. 78-81.

Степашин С. В. Конституционный аудит / С. В. Степашин. – М.: Наука, 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe

Обушна Н. І. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні / Н. І. Обушна // Державне управління: теорія та практика. – 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_1/8.pdf

Долбнєва Д. В. Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні [Текст] / Угоднікова О.І. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – № 1/4(33), 2017. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/94216/90053

Мазаракі А. А., Волосович С. В. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. – Вісн. КНТЕУ. 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_1_2

Обушна Н.І. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.epatp.academy.gov.ua/2015_1/8.pdf

Долбнєва Д. В. Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/94216/90053

Оболенський, О. Ю. Публічний аудит: цілі та економічний зміст [Текст] / О. Ю. Оболенський, Н. І. Обушна // Теорія та практика державного управління. – 2015. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015- 1/doc/2/03.pdf

Обушна Н. І. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю в Україні в напрямку впровадження прогресивної парадигми публічного аудиту / Н. І. Обушна // Науковий журнал «Науковий огляд». – 2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/136/files/da8e2d7c-7c24-4fcf-a0c7- 0a95238dff06.PDF

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті