Досвід університетів в області впровадження kpi-показників досягнення стратегічних цілей.

Автор(и)

  • G. Sereda ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.9

Ключові слова:

ключові показники ефективності діяльності, KPI, університет, стратегія, управління за цілями, збалансована система показників, BSC

Анотація

В статті розглядається проблема впровадження в діяльності університетів КРІпоказників досягнення їх стратегічних цілей, вирішення управлінської проблеми оцінювання ефективності роботи керівництва універститету та структурних підрозділів адміністрації. Розгладаються теоретико-методологічні підходи до визначення поняття КРІ – ключові показники ефективності діяльності; визначені умови ефективності системи оцінювання за KPIs, доведено актуальність впровадження системи ключових показників ефективності діяльності (KPI) в закладах вищої освіти. Досліджується досвід вітчизняних та іноземних університетів в запровадженні системи індикаторів / показників ефективності закладів вищої освіти. Наводиться досвід розробки та структурування ключових показників діяльності Донецького національного університету імені Василя Стуса. Показано, які завдання стратегічного управління можливо вирішити із застосуванням оцінювання діяльності структурних підрозділів та відповідальних виконавців на основі визначення цільових та поточних значень ключових показників ефективності діяльності.

Біографія автора

G. Sereda, ДонНУ імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Всеукраїнський протест профспілок: разом за свої права. URL: https://pon.org.ua/novyny/6650-vseukrayinskiy-protest-profsplok-razom-za-svoyi-prava.html.

Питер Ф. Друкер. The Practice of Management (1954). Русскоязычное издание: Практика менеджмента. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. 416 с.

Парментер Д. Ключові показники ефективності. Розробка, впровадження та застосування вирішальних показників. М .: Олімп-Бізнес, 2008.

Bernard Marr. Key Performance Indicators (KPI): The 75 Measures Every Manager Needs to Know. 2012. Pearson UK.

Kent Bauer. KPIs – The Metrics that Drive Performance Management. 2004.

Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — Эксмо, 2010. — 160 с.

Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. М.: Инфра-М, 2013. 255 с.

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2013. 466 с.

Ветлужских Е. Стратегическая карта, системних подход и КРІ. Инструменты для руководителей. Альпина Бизнес Букс. 2013.

Paul J. Ballard . Measuring Performance Excellence: Key Performance Indicators for Institutions Accepted into the Academic Quality Improvement Program (AQIP). (2013). Dissertations. 196.

Звіт ректору Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка за 2018 рік. URL: http://univ.kiev.ua/pdfs/zvit/zvit-rektora-2018.pdf

Публічна інформація Хмельницького національного університету. URL: http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=700&p=100.

Стратегія розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки. URL: http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/strategiya-rozvytku-universitetu-2019-2025-2.pdf

Craig Kennedy. KPI Examples in Higher Education. URL: https://blogs.sap.com/2010/05/03/kpi-examples-in-higher-education/

Key Performance Indicators of the University of Hail. Definition-Patterns- Importance. URL: http://www.uoh.edu.sa/en/Subgates/Faculties/CM/Departments/Electrical/PublishingImages/P ages/Program-Assessment/Key_Performance_Indicators-E%20final%20[1].pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті