Трансформація організації оплати праці персоналу органів місцевого самоврядування України на основі адаптації досвіду розвинених країн світу.

Автор(и)

  • N. Podluzhna ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ, Україна)
  • L. Yena ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.8

Ключові слова:

організація оплати праці, зарубіжний досвід, публічна служба, органи місцевого самоврядування, принцип забезпечення, оцінка результатів діяльності працівника

Анотація

У статті досліджуються питання організації оплати праці персоналу органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Розглянуто особливості організації оплати праці органів місцевого самоврядування в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, де винагорода включає такі елементи фіксовану та додаткову заробітну плату. Виявлено, що оплата праці у Сполученому Королівстві залежить від рівня відповідальності держслужбовців та результатів. Проаналізовано систему оплати праці органів місцевого самоврядування у Франції, яка передбачає, що основна заробітна плата держслужбовців містить базову частину, матеріальну допомогу та на проживання, родинна доплату, які встановлені на законодавчому рівні. Виявлено, що винагорода органів місцевого самоврядування в Німеччині містить основну заробітну плату, яка складається з базової частини, родинна допомоги та офіційних надбавок, та додаткову, яка враховує бонуси за виконання та індивідуальні показники продуктивності праці. На основі узагальнення зарубіжного досвіду встановлено особливості організації оплати праці у зазначених країнах та запропоновано рекомендації щодо його використання в українських органах місцевого самоврядування.

Біографії авторів

N. Podluzhna, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ, Україна)

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і державного управління

L. Yena, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ, Україна)

магістр

Посилання

Чорноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика / Є.С. Чорноног. – Київ: Знання, 2008. – 458 с.

Кірмач А.В. Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В.П. Тимощук, А. М. Школик. – Київ: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

Лопушинський І.П. Публічна служба Німеччини: досвід для України / І. П. Лопушинський. // Публічне управління: теорія та практика. – 2011. – № 4 (8). – С. 48-54.

Мельтюхова Н.М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування / Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок. – Київ: НАДУ, 2010. – 28 с.

The Localism Act. 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/20/contents/enacted.

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Administration and the civil service in the EU 27 member states: 27 country profiles / Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique., 2008.

Local Government Association [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.local.gov.uk/.

National Joint Council for local government services National Agreement on Pay and Conditions of Service, 2018. – 225 с.

Local Government Association. Pay Policy and Practice in Local Authorities – A guide for Councillors / Local Government Association., 2013. – 28 с.

Joint Negotiating Committee for Youth and Community Workers: Staff Side Pay and Conditions Claim 2018. Submitted by Unite, Unison, NEU and UCU, 2018. – 18 с.

Loi n°84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos =1&fastReqId=225940823&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA00000608 6319.

Loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos =4&fastReqId=297666419&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI00002244 7018.

Le portail de la Fonction publique [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice.

REPUBLIC OF FRANCE: Public Administration Country Profile. Submitted by Division for Public Administration and Development Management (DPADM), Department of Economic and Social Affairs (DESA), United Nations, 2006. – 22 с.

Le portail de l'Etat au service des collectivités [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.collectivites-locales.gouv.fr/remunerations.

Indemnité RIFSEEP, où en est-on? [Електронний ресурс] // UNSA Education. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.unsa-education.com/spip.php?article2067.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html.

The federal public service: An attractive and modern employer – Berlin: Federal Ministry of the Interior, 2014. – 120 с.

Bundesbesoldungsgesetz [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gesetze-im-internet.de/bbesg/index.html.

Otto K. Civil Service Salary System in Germany And Recent Reform Trends. Conference on Civil Service Salary Systems in Europe / Kai-Andreas Otto. – Berlin, Germany: OECD, 2007. – 10 с.

Beamtenbesoldung – Besoldung [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.beamtenbesoldung.org.

Hutton W. Hutton review of fair pay in the public sector: final report / Will Hutton., 2011. – 128 с.

Подлужна Н.О. Кількісна оцінка кадрової безпеки організації // Вісник Донецького Національного Університету. Серія Економіка і право. – 2011. – Вип. 2. – С. 160-164.

Blum J. Performance-related pay policies for government employees: an overview of OECD countries / Jürgen René Blum// OECD. – 2006. – С. 11.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті