Активи та пасиви банків України: сучасний стан та фактори впливу.

Автор(и)

  • Kh. Sokolova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Volkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.7

Ключові слова:

активи, пасиви, управління активами та пасивами, фактори впливу

Анотація

В статті доведено, що ефективне управління активами та пасивами є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від ефективності управління активами та пасивами залежить ліквідність банку, спроможність банку функціонувати під впливом різноманітних ризиків, його фінансова стійкість. За результатами дослідження уточнено визначення понять «активи банку» та «пасиви банку», дана оцінка стану активів та пасивів банків України за останні п’ять років; проаналізовано динаміку та склад активів та пасивів, динаміку та структуру наданих кредитів та залучених депозитів банків України. Виокремлено внутрішні та зовнішні фактори та визначено їх вплив на загальний розмір активів та пасивів банків; розроблено множинну регресійну модель впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на загальну суму активів банків та множинну регресійну модель впливу складових активів та пасивів на їх розмір. Доведено, що моделі можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозу. За допомогою статистичного пакету «Аналіз даних» Excel відібрано найбільш впливові фактори на загальну суму активів, побудовано економіко-математичну модель та визначено як саме відібрані чинники впливають на активи; за допомогою статистичної програми BP-stat зроблено прогноз суми активів на п’ять років з урахуванням відібраних факторів.

Біографії авторів

Kh. Sokolova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 2 курсу магістратури

V. Volkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Кириченко О.А., Гіленко І.В. Поняття активів і пасивів банку. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-2043.html (дата звернення: 25.10.2018)

Арбузов С.Г., Колобов Ю.В., Міщенко В.І. Банківська енциклопедія. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112997 (дата звернення: 25.10.2018)

Золотарьова О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Банківська система». URL:http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/36/7-36-kl54.pdf (дата звернення: 29.10.2018)

Сірко А.В. Банківська система. Функції та операції банків. URL: http://pidruchniki.com/1314021662933/politekonomiya/bankivska_sistema_funktsiyi_operats iyi_bankiv (дата звернення: 29.10.2018)

Oсновнi показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (дата звернення: 30.10.2018)

Шварц О.В. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/19032/1/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%20%D0%9E..pdf (дата звернення: 30.10.2018)

Грошово-кредитна та фінансова статистика URL: https://bank.gov.ua/control/ uk/publish/category?cat_id=58127 (дата звернення: 01.11.2018)

Єпіфанов А.О., Васильєва Т.А., Козьменко С.М. Управління ризиками банків URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Yepifanov_Anatolii/Upravlinnia_ryzykamy_bankiv_Tom _2.pdf (дата звернення: 07.11.2018)

МінФін: статистичні дані. URL: https://index.minfin.com.ua/ (дата звернення: 07.11.2018)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті