Концептуальні засади удосконалення формування ресурсного потенціалу банку.

Автор(и)

  • E. Inozemtseva Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Volkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.6

Ключові слова:

заощадження населення, депозити, ресурсний потенціал банку, формування ресурсного потенціалу, концепція

Анотація

В статті розглянуті методи формування ресурсного потенціалу банку та доведено, що велика частина фінансових ресурсів комерційного банку утворюється за допомогою депозитних ресурсів – коштів, розміщених у банку для збереження й використання з наступною виплатою відсотків вкладникам. Досліджено умови і тенденції розвитку ринку вкладів населення, їхній вплив на ресурсний потенціал банків. Визначено проблеми, що стримують його розвиток, та окреслено напрями вдосконалення альтернативних каналів залучення заощаджень коштів фізичних осіб в Україні. Проведено аналіз пасивів українських комерційних банків та за результатами дослідження дана оцінка стану залучених коштів банків за останні десять років; здійснено аналіз складу пасивів українських комерційних банків. Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес формування ресурсного потенціалу банків. Визначено принципи побудови концепції удосконалення формування ресурсного потенціалу банку. Обґрунтовано основні складові сучасної концепції удосконалення формування ресурсного потенціалу банків в Україні. На основі проведеного аналізу та визначення основних елементів, побудовано концепцію вдосконалення формування ресурсного потенціалу банку.

Біографії авторів

E. Inozemtseva, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 2 курсу магістратури

V. Volkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків / Н. Бицька // Вісник НБУ. – 2012. – № 10. – С. 26–28.

Махнарилов Ю.В. Структурні показники довіри вкладників банківської системи / Ю.В. Махнарилов // Формування ринкових відносин в України. – 2012. – № 11. – С. 57– 61.

Кравченко О. М. Мотиваційні механізми залучення банками коштів населення / О. М. Кравченко // Статистика України. – 2013. – № 1. – С. 108–115.

Концентрація банківського капіталу в Україні: управління і досвід: монографія / С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак, Ю.О. Бойко / за наук. ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука .– Львів : Растр-7, 2012. – 192 с.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України URL: https://smida.gov.ua/ (дата звернення: 25.10.2018)

Oсновнi показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (дата звернення: 27.10.2018)

Офіційний сайт Міністерства фінансів України: сумарні пасиви українських комерційних банків URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/passive/2016 (дата звернення: 26.10.2018)

Грошово-кредитна та фінансова статистика URL: https://bank.gov.ua/control/ uk/publish/category?cat_id=58127 (дата звернення: 26.10.2018)

Указ Президента « Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків України» від 10.09.1998 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996/98 (дата звернення: 05.11.2018)

Волкова В.В. Концепція вдосконалення механізму управління капіталізацією банків у сучасних умовах / В.В. Волкова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 4 (14). – С. 169 – 178.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті