Договірне регулювання компенсаційної системи в бюджетній сфері: стан та перспективи розвитку.

Автор(и)

  • К. Ostapchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.18

Ключові слова:

компенсаційна система, бюджетна сфера, оплата праці, договірне регулювання галузева угода, колективний договір

Анотація

В статті викладено результати дослідження стану договірного регулювання компенсаційної системи в бюджетній сфері України. Проаналізовано положення Генеральних угод 2010-2012 та 2016-2017 рр., що регламентують питання визначення винагороди працівникам бюджетних установ. За результатами вибіркового вивчення змісту чинних галузевих угод в чотирьох галузях бюджетної сфери (державне управління, освіта, охорона здоров’я та культура) складено матрицю договірних компонент компенсаційної системи в бюджетній сфері України. Проаналізовано динаміку охоплення працівників бюджетної сфери колективними договорами у 2014- 2017 рр. Наведено напрями розвитку договірного регулювання компенсаційної системи в бюджетній сфері.

Біографія автора

К. Ostapchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006120-10

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні 23 серпня 2016 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-16

Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації: Монографія / О. М. Ярошенко, Г. С. Гончарова, С. О. Сільченко та ін.; за ред. проф. О. М. Ярошенка. — Х.: Право, 2009. – 240 с.

Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://fpsu.org.ua

Офіційний сайт Професійної спілки працівників державних установ України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ppdu-ua.org/

Офіційний сайт Професійної спілки працівників культури України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.fpsu.org.ua/#

Офіційний сайт Професійної спілки працівників охорони здоров'я України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.medprof.org.ua/

Офіційний сайт Профспілки працівників освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.pon.org.ua/

Праця України у 2017 році: статистичний збірник. – Відп. за випуск І. В. Сеник. – К.:ТОВ Видавництво “Август Трейд”, 2018.

Храбатин О. Колективний договір як акт забезпечення інтересів працівників підприємства, установи, організації// Трудове право. ¬– №11. - 2016. – С.94-97.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті