Модель McKinsey 7-S як інструмент оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Автор(и)

  • Yu. Bahliuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Shevchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.17

Ключові слова:

модель McKinsey 7-S, готовність до змін, стратегічний аналіз, підприємство з переробки плодоовочевої продукції, внутрішнє середовище підприємства, конкурентоспроможність

Анотація

У даній роботі розглянуто теоретичні та прикладні аспекти застосування моделі McKinsey 7-S для оцінювання готовності підприємства ПрАТ «Чумак» до змін та подальшого стратегічного розвитку. На сьогоднішній день нестабільність зовнішнього середовища чинить безперервний вплив на підприємство, та саме внутрішнє середовище підприємства буде відігравати важливу роль у готовності підприємства до змін у відповідь на їх дію. Саме тому одним із сучасних інструментів дослідження аспектів внутрішнього середовища є модель McKinsey 7-S. Займаючись дослідженням внутрішнього середовища підприємства, модель McKinsey 7-S дозволить менеджерам в загальному оцінити рівень ефективності їх функціонування та готовності до змін, а також прийняти зважені рішення щодо управління потенційними ризиками та витратами, що супроводжують необхідні зміни. Модель McKinsey 7-S призначена для виявлення протиріч в роботі компанії і налагодження бізнес-процесів. Взаємодія всередині компанії - це запорука успіху, стратегія не може суперечити системі цінностей, а стиль відносин впливає на склад персоналу. У статті оцінено конкурентоспроможність підприємства, виявлено основні недоліки в управлінні компанією та надані рекомендації щодо їх усунення.

Біографії авторів

Yu. Bahliuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

O. Shevchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Питерс, Т. В поисках совершенства: уроки самых успешных компаний Америки: пер с англ. / Т. Питерс, Р. Уотерман. - М.: «Вильямс», 2005. – 560 с.

Чернишова Т. О.. Деякі аспекти корпоративної культури організації / Т. О. Чернишова, Т. А. Немченко // Наукові праці КНТУ, Економічні науки . – Кіровоград: КНТУ, 2010. – вип. 17. - с. 25-31.

Офіційний cайт Strategy Guide [Електронный ресурс] Режим доступу: - http://www.strategy-guide.ru/strategy/management-culture-gods/

Офіційний сайт ПрАТ «Чумак» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ua.chumak.com/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті