Формування дохідної частини місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Автор(и)

  • K. Hrabchak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Matviychuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.16

Ключові слова:

доходи місцевих бюджетів, місцеві органи влади, власні доходи, міжбюджетні трансферти, податкові надходження, місцеві бюджети, місцеві податки та збори

Анотація

Досліджено сучасний стан формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено динаміку обсягу доходів місцевих бюджетів України та Польщі за 2012-2017 роки. Проаналізовано склад і структуру доходів місцевих бюджетів України та Польщі. Визначено, що для місцевих бюджетів України характерним є їх формування за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, що свідчить про значну залежність органів місцевого самоврядування від центральної влади та неспроможність значною мірою самостійно забезпечувати та координувати соціально-економічний розвиток підвідомчих територій. Виявлено основні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів України. На основі проведеного дослідження зроблено висновки щодо необхідності удосконалення процесу формування дохідної частини місцевих бюджетів України. Завдяки конкретизації проблем запропоновано шляхи збільшення дохідної частини місцевих бюджетів України.

Біографії авторів

K. Hrabchak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

V. Matviychuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Посилання

Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego 2016 – Warszawa, 2017. – 147 c.

Кириленко О. П. Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в Болгарії та Польщі: досвід реформ та висновки для України / О. Кириленко, А. Лучка // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 16-31.

Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн : монографія / В. В. Зайчикова. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.

Письменний В. В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України / В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 61-70.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : монографія / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. д. е. н. І. О. Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

Кириленко О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 4.

Бондарук Т. Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні / Т. Г. Бондарук // збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. –№1. – 2011. – С. 56-66.

Письменний В. В., Палац Х. П. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн // Вісник Запорізького національного університету. «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 112–122.

Тулай. О. І. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливості його імплементації у вітчизняну практику / О. І. Тулай // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. – С. 93-97.

Большенко С. Ф. Особливості формування місцевих бюджетів в европейських країнах / С. Ф. Большенко, Н. И. Никифорова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ": сб. науч. тр. Темат. вып.: Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 6. – С. 12-18.

Прохорчук Н. О. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: зарубіжний досвід / Н. О. Прохорчук // Фінанси і кредит. – 2014. – С. 304-305.

Бюджет України за 2014 рік: статистичний збірник / [Л. М. Калініченко, Г. В. Гайдученко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2015 – 307 с.

Бюджет України за 2016 рік: статистичний збірник / [Л. М. Калініченко, Г. В. Гайдученко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2017 – 316 с.

Бюджет України за 2017 рік: статистичний збірник / [Л. М. Калініченко, Г. В. Гайдученко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2018 – 307 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті