Особливості реалізації інвестиційних заходів в умовах антикризового управління у Китаї.

Автор(и)

  • A.A. Bukreyeva Черкаський державний технологічний університет
  • L.V. Zholobetska Черкаський державний технологічний університет
  • O.A. Rudenko Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.12

Ключові слова:

держава, управління, державне управління, криза, інвестиційна діяльність, антикризове управління

Анотація

У статті висвітлено особливості реалізації інвестиційних заходів в умовах антикризового управління у Китаї. Досліджено основні комплекси заходів державного антикризового управління в Китаї щодо подолання наслідків кризи. Аналізуються причини виникнення та наслідки інвестиційних заходів, особливості регулювання інвестиційної діяльності на державному рівні. Узагальнено результати реалізації заходів антикризового державного управління. Наводяться видів державного антикризового управління та їх характеристика; виявлено основну проблему та визначено цілі антикризової політики Китаю.

Біографії авторів

A.A. Bukreyeva, Черкаський державний технологічний університет

магістрант спеціальності 073 «Менеджмент»

L.V. Zholobetska, Черкаський державний технологічний університет

магістрант спеціальності 073 «Менеджмент»

O.A. Rudenko, Черкаський державний технологічний університет

ст. викл. кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Посилання

Дані Світового Банку [Електронний ресурс]. URL: http://www.worldbank.org (дата звернення 14.12.2017)

Доклад о мирових инвестициях 2016 // Publications Library. [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_ru.pdf (дата звернення 18.04.2018)

World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. Key Massages Overview. – UNCTAD, 2015.

Комісії з регулювання банківської системи Китаю [Електронний ресурс]. URL: https://knoema.ru/atlas/Китай/topics/Экономика/Платежный-баланс. (дата звернення 08.03.2018)

Овчарова Л. П. Особливості міжнародних інвестиційних процесів / Л.П. Овчарова, Н.О. Охріменко // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – Випуск 10, 2012. – С. 114-122.

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016-2017. [Electronic resource]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (дата звернення 18.12.2017)

Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. 4-е видання, перероб. та доп. / за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського.- Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 292 с.

Гао Ин Формирование научно-технического потенциала Китая [Электронный ресурс] / Гоа Ин / Вестник РУНД, сер. Экономика, 2007 – №3-4 с. 66-79. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-nauchno-tehnicheskogo-potentsiala-kitaya. (дата звернення 14.11.2017)

Салицкий А. Наука и техника Китая на мировом рынке / А. Салицкий, Е.Салицкая // Сетевое издания центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/history/nauka_i_tehnika_kitaja_na_mirovom_rynke_2014-12-15.htm. (дата звернення 11.07.2018)

Круглякова В. М. Опыт государственного регулирования инвестиционной деятельности в Китае: продуктивные подходы и результаты [Электронный ресурс] / В.М. Круглякова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 7(64) - С. 107-111. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/opyt-gosudarstvennogo-regulirovaniya-investitsionnoy-deyatelnosti-v-kitae-produktivnye-podhody-i-rezultaty. (дата звернення 16.05.2018)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті