Концепція управління трудовим потенціалом соціально-економічної системи.

Автор(и)

  • S. Kharabuha Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Маріуполь

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.9

Ключові слова:

трудовий потенціал, соціально-економічна система, трудові ресурси, концепція управління, робоча сила

Анотація

У статті досліджено проблематику управління трудовим потенціалом соціальноекономічної системи. Проаналізовано підходи до визначення сутності поняття «трудовий потенціал». Окреслено особливості та взаємозв’язки трудових потенціалів соціально-економічних систем різних рівнів. Надано визначення категорії «трудовий потенціал соціально-економічної системи», наведено його змістові складові. Визначено місце трудового потенціалу у парадигмі розвитку соціально-економічних систем. Запропоновано методологічний інструментарій формування концепції управління трудовим потенціалом соціально-економічної системи, окреслено її основні складові рівні. Наведено чинники, що впливатимуть на реалізацію концепції управління трудовим потенціалом соціально-економічної системи.

Біографія автора

S. Kharabuha, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Маріуполь

к.е.н., директор

Посилання

Meadows D.H. Limits to Growth: the 30-year Update / D.H. Meadows, J. Randers, D.L. Meadows. – Vermont: Chelsea Green, White River Junction. - 2004. – 302 р.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. / [відп. ред. С.В. Мочерний]. – К.: Академія, 2002. - Т.2. - 848 с.

Богиня, Д.П. Трудовий потенціал України. Соціально-демографічний аспект /Д.П. Богиня. – Л.: Освіта, 1992. – 265 с.

Васильченко, В.С. Управління трудовим потенціалом: Навч.посіб. / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова,Л.П. Керб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

Генкин, Б.М. Экономика и социология труда: учебник / Б.М. Генкин. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 384 с.

Джаин, И.О. Оценка трудового потенциала: монография / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.

Михайлов, Є.П. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посібн. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Вид-во «Кондор», 2003. – 224 с.

Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку: кол. моногр.; за ред. М. В. Семикіної. – Кіровоград: ВАТ Кіровоград. вид-во, 2008. – 304 с.

Черноморенко, Н. В. Проблемы эффективного использования трудового потенциала / Н. В. Черноморенко // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ТУП, 1997. – С. 288–295.

Шаленко, М. В. Формирование механизма территориальной организации трудовых ресурсов: теория и практика / М. В. Шаленко. – К.: Наук. думка, 2006. – 132 с.

Шаульська, Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України / - Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2005. – 502 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті