Методологічні підходи щодо управління інформаційним потенціалом в регіональному інформаційному менеджменті.

Автор(и)

  • Yu.A. Kovalenko Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.8

Ключові слова:

інформація, регіональний інформаційний менеджмент, інформаційні ресурси, інформаційний капітал, інтелектуальний капітал, інформаційна культура

Анотація

Стаття має науково-методичний характер. Сучасні тенденції інформатизації свідчать про неефективність реалізації сучасного механізму управління регіональною економікою. Сучасні вимоги щодо управління регіонами вимагають нової якості, що має забезпечувати цілісність регіональної системи. Таке завдання може бути вирішене шляхом використання інформаційного потенціалу, що представляє собою не просто спосіб отримання та переробки необхідної інформації для прийняття управлінських рішень, а визначення нових способів господарювання, управління економічними процесами, напрями соціально-економічного регіонального розвитку.

У статті автором розглядається можливість використання інформаційного потенціалу як об'єкта управління в регіональному управлінні інформацією.

Розглянуто поняття "регіональний інформаційний потенціал" та його складові: інформаційні ресурси, інформаційний капітал, інтелектуальний капітал, інформаційна культура, нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності.

В якості наукової новизни доведено, що певні компоненти структури інформаційної потенціалу (інформація, інформаційні ресурси, інформаційний капітал та інтелектуальний капітал) мають характерну властивість створення нової інформаційної вартості.

Автором приділено увагу питанню нормативно-правовового забезпечення інформаційної діяльності в Україні і доведено, що сьогодні в інформаційній сфері залишається значна кількість невирішених питань.

Біографія автора

Yu.A. Kovalenko, Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 3 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр Академія», 2002. – 952 с.

Корнейчук Б.В. Информационная экономика / Б.В. Корнейчук. –СПб.: Питер, 2006. – 400 с.

Ілляшенко С.М. Інформаційний потенціал підприємства / С.М. Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2004. – № 9(68). – С. 11–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/864

Тесленок І.М. Сутність і структура інформаційного потенціалу підприємства / І.М. Тесленок, М.О. Кучеренко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 6. – C. 124–127 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/export_pdf/businessinform-2011-6_0-pages-124_127.pdf

Битий А.В. Генезис теорії формування інформаційного потенціалу підприємства / А.В. Битий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3(3). – С. 219–221 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(3)__49

Шаповал О.Ф. Формування інформаційного потенціалу підприємства / О.Ф. Шаповал // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2013. – Вип. 181(4). – С. 347–350 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(4)__58

Маркіна І.А. Організаційне забезпечення управління інформаційним потенціалом підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні / І.А. Маркіна, Д.В. Дячков // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип. 1(2). – С. 211–218 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2014_1(2)__36

Матковський Р.Б. Економічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни / Р.Б. Матковський // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук.-прикладних праць. – Львів: Вісник НУ «Львівська політехніка», 2000. – № 405. – С. 303-308

Лайчук О.В. Интеллектуально-информационный потенциал в инновационной деятельности организаций / О.В. Лайчук, Л.А. Николаева [Электронный ресурс] // Российский экономический Интернет-Журнал – Академия труда и социальных отношений, 2007. – Режим доступа к журн.: http://www.erej.ru/Speakers. htm#let_n_rus

Полякова Т. А. Формирование информационной культуры личности и общества – актуальная социокультурная технология епохи информатизации // Информационное общество: культурологические проблемы: Материалы междунар. науч. конф. Краснодар – Новороссийск 17 – 19 сентября 1997 г.: Тез. докл.– Краснодар, 1997. – С. 86–88.

Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) / Т.В. Гаман // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2 (13–14). – С. 272–276.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті