Особливості впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг.

Автор(и)

  • D. V. Bilenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.6

Ключові слова:

впровадження маркетингових заходів, маркетингова стратегія ВНЗ

Анотація

В статті проведено аналіз теоретичної бази та результатів досліджень ефективного управління ВНЗ на практиці, розглянуто основні проблеми сучасної вищої освіти в Україні, доведено необхідність визначення основних особливостей впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг, на підставі яких в подальшому буде запропоновано цілісну маркетингову стратегію. Перша особливість, яку необхідно враховувати при впровадженні маркетингових заходів в сфері освітніх послуг, полягає в тому, що в більшості випадків особа, що приймає рішення про вибір ВНЗ для вступу, не є споживачем освітньої послуги. Тобто цільовою аудиторією виступає не тільки абітурієнт, але і його батьки, і мотиви, які спонукають до вступу, повинні задовольняти обох. Друга особливість полягає в тому, що традиційні способи реклами не тільки неефективні, але і знижують «цінність» ВНЗ в очах споживача. Останньою особливістю виступає те, що задовольняючи критеріям абітурієнта як майбутнього споживача освітніх послуг, ВНЗ може відмовити йому в їх наданні. Якщо враховувати кожну з зазначених особливостей окремо, то інструментів для ефективних маркетингових заходів – достатня кількість. Якщо ж розглядати їх в сукупності, то, в умовах перевищення пропозиції над попитом зниження вимог до абітурієнтів призведе до великого щорічного набору, але зменшить число позитивних інформаційних повідомлень про рівень підготовки у ВНЗ. Отримане протиріччя вимагає розробки і впровадження маркетингової стратегії, заходи якої задовольняли б кожній з розглянутих особливостей в комплексі.

Біографія автора

D. V. Bilenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Вищі навчальні заклади [Электронный ресурс]: Державний комітет статистики України. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами. [Электронный ресурс]: Державний комітет статистики України. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.

Тєлєтова С. Г. Педагогічний маркетинг в умовах впровадження нового закону України про вищу освіту / С. Г. Тєлєтова // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: зб. тез доповідей VIIІ–ї Міжнародної науково–практичної конференції. Суми : Папірус, 2014. – С. 184–186.

Kotler Philip Strategic Marketing for Educational Institutions / Philip Kotler, Karen F. A. Fox. – Prentice-Hall, Jan 1, 1985 - Education – 396 pages.

Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – К.: КНЕУ, 2001. – 208 с.

Ильяшенко Н. С. Отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга / Н. С. Ильяшенко. – Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2016. – С. 40-47

Карпіщенко М.Ю. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області / М.Ю. Карпіщенко, В.В. Мілютіна // Вісник Ужгородського університету. Серія економіки. – 2010. – №2. – С. 112-121.

Воронько, Э.Н. Совершенствование процесса управления региональным вузом на основе стратегии маркетинга / Э.Н. Воронько // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D. Экономические и юридические науки. – 2011. - № 13 – С. 34-38.

Гринькевич О.С. Статистические методы в решении функциональных задач маркетинга образовательных услуг / О.С. Гринькевич – Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2016. – С. 128-138

Пьянкова Е. А. Мотивация как фактор профессионального выбора в карьере молодых специалистов / Е. А. Пьянкова // Вестник развития науки и образования: научно-образовательный журнал. – 2010. – № 2. – С. 99–104.

Іванченко С. М. Соціально-психологічне дослідження проблеми якості вищої освіти / С. М. Іванченко, О. П. Щотка // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. - 2015. - Вип. 126. - С. 82-86.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті